Hledání na stránkách
Navigace na stránkách
Předchozí: Mapa stránek

Kontakty
Obecní úřad Rudice
Rudice 7, 67906 Jedovnice
Najdete nás na mapě
GPS: 49°20'22", 16°43'33"
E-mail:obec(zav)rudice.cz
Datová schránka: 9fqa2ej
Tel./fax: (+420) 516 443 528
QR kód: QR kód
Muzeum Větrný mlýn
Tel.: (+420) 602 729 084 Administrace stránek
E-mail: admin(zav)rudice.cz
Království šneka Krasíka

Poslední lednový týden byli naši školáci na lyžařském výcviku, tentokrát v Hodoníně u Kunštátu. Během týdne se ochladilo a dokonce napadl i nějaký ten přírodní sníh, takže podmínky k lyžování měly děti i jejich doprovod výborné. Děkujeme všem, kdo se na zajištění akce podíleli a jako malou vzpomínku přinášíme výběr z množství pořízených fotografií.

..svátek Jolanky..:-D
..Jolanka s maminkou napekly plný tác perníčkových smajlíků - protože jsme ti smajlíci - a také písmenek, aby si každý vybral to svoje, které má na začátku ve jméně..:-P
..byla to veliká sláva, Jolance jsme pěkně popřáli, ona nám nabídla perníčky, také jsme jí zaskákali písničku (ani se to nedalo vyfotit, jak byli všichni v pohybu)..
..nakonec jsme si vybrali svoje písmenko - protože už skoro čteme..
..perníčky nám moc chutnaly :-P
..tak to je naše třída, kde jsme všichni kamarádi..:-)
..prvňáčci chodí už druhý týden do školy...a pořád rádi..:-)
..zvládli slavnostní zahájení v tělocvičně, kde je uvítali pan starosta, paní ředitelka i jejich třídní učitelka Alena Míšenská a spousta rodičů..
..učí se nejen ve třídě, ale zvládli i nácvik přecházení silnice, sportování na hřišti, vycházku kolem školy..
..počítají do 5 a "čtou" obrázky..soutěží, hrají hry a také zpívají..příští týden začne celá škola jezdit do plavání do Blanska..
..držte jim palce, ať se jim ve třídě líbí i nadále..

..konec školního roku proběhl celkem vesele..v tělocvičně nám páťáci i prvňáčci předvedli svoje divadlo, hodně jsme se nasmáli..zahrál i Štěpán na housle..

..ve třídě jsme si předali vysvědčení a na rozloučenou se Pepa postavil na hlavu, protože to umí..

..přejeme vám všem super prázdniny plné zážitků, ať máte na co vzpomínat..

..krátký rozchod na zmrzlinu na náměstí v Boskovicích..

..první večeře už v táboře..chystání dříví na slavnostní táborák..zpívání při kytaře..a večerka ukončila náš první den..

..celý tábor byl v duchu pirátů..vyráběli jsme vlajky, plnili úkoly, hráli šipkovanou, soutěžili o stříbrňáky a zlaťáky i o peníze různých států..

..večer pasování páťáků na šesťáky, loučení se s těmi, kteří odcházejí do Jedovnic..krátká diskotéka..a očekávaná stezka odvahy kolem strašidel..bez pláče zvládli i prvňáci..

..na táboře se nám líbilo, vládla tam veselá nálada, všichni kamarádili se všemi, museli jsme si pomáhat při řešení úkolů..měli jsme se mooooc dobře..

..začínali jsme před školou..autobusem přejeli do Boskovic do letního kina, kde jsme hráli hry a zpívali..pak prohlídka zámku v klouzavých papučích..v zámeckém parku nám přehráli divadlo studenti pedagogické školy..

..chvilku do kopce na zříceninu hradu, odkud byl krásný rozhled a vyhlídka..focení u pranýře v okovech..

Ve čtvrtek 5.6. 2014 proběhl v Rudici už 9. ročník okresního klání v atletice. Do naší vísky zavítalo 6 malotřídních škol z celého okresu se šestičlennými družstvy. Počasí si s námi trošku pohrávalo, ale kolem 9. hodiny jsme slavnostně zahájili vypuštěním holubů naši olympiádu. Na místním fotbalovém hřišti jsme se utkali ve čtyřech disciplínách (hod, běh, skok a vytrvalostní běh), ve kterých jsme jako družstvo skončili na 6. místě. Velká pochvala patří Dominiku Zouharovi, který získal stříbrnou medaili v běhu na 50 metrů. Všichni se těšíme na příští rok, kdy oslavíme 10. výročí pořádání této akce v Rudici. Naše velké díky patří Sokolu Rudice, manželům Magdovým, paní Martináskové, páťákům a bývalým žákům, kteří se podíleli na organizaci. Sportu zdar! (LK)

Na pondělí 9. června jsme se všichni moc těšili. Proběhlo už tradiční sportovní odpoledne na kurtech s opékáním špekáčků a hlavně spaní ve škole.

Na kurtech se hrál tenis, ping pong, petang, bedminton, někteří si kreslili, jiní sledovali dění z výšky. A protože venku bylo opravdu horko, došlo i na veselé "sprchování", kdy nás paní ředitelka zchlazovala vodou ze stříkací hadice. Po velmi dobré opečené večeři jsme se přesunuli do školy.

Třídy se změnily ve společné noclehárny, zvlášť kluci, holky a prvňáčci, kteří zde spali poprvé. Povídali jsme, hráli si, poslouchali čtené pohádky a  podívali se i na film. Usnuli jsme hodně pozdě, ale to nevadilo.

Ráno vánočka a kakao na snídani ve školní jídelně, pak uklidit třídy na normální vyučování. Páťáci odjeli podívat se do školy v Jedovnicích, kam budou po prázdninách chodit. Všechno jsme zvládli s úsměvem, moc se nám to líbilo, protože jsme dobrá parta. Můžete nám závidět.

Letos jsme se loučili s 11 předškoláky na akci, která se uskutečnila 5.6. na větřáku. Po slavnostním pasování na školáky nám zahrály děti na flétny pod vedením paní učitelky Piňosové. Vyslechli jsme si pohádku od pana Dobeše o vodníkovi, a děti s rodiči prošly mlýn a prohlédly si jednotlivé expozice muzea. Následovalo opékání špekáčků a hledání sladkého pokladu v zahradě mlýna. Nakonec se děti rozloučily s rodiči a přenocovaly ve spacácích ve škole do druhého dne. Všichni to zvládli na jedničku. Přejeme jim šťastný start ve škole. R.P.

Výběr z obrázků byl doplněn do pokračování (admin).

Dnes 3. června 2014 do naší školy zavítala vzácná návštěva z Biskupství brněnského. Za čtvrtým a pátým ročníkem přijely řádové sestry Františka a Gratia, které měly pro ně připravené povídání o Cyrilovi a Metodějovi. Dvouhodinový program se nám moc líbil a těšíme se na další povídání (vánoční). (LK)

V pátek 30.5.2014 pořádala ZŠ Ráječko již 20. ročník Olympiády málotřídních škol. Turnaje ve vybíjené a kopané se letos zúčastnilo šest malotřídek okresu Blansko. Ačkoli nám počasí příliš nepřálo, nakonec téměř nezapršelo a bouřkové mraky tak jen symbolicky doplňovaly bojovného ducha všech hráčů. Pro reprezentanty vítězné ZŠ Ráječko měl turnaj naprosto hladký průběh. Všechny své zápasy dokázali vyhrát a již podruhé za sebou zvítězili jak ve vybíjené, tak v kopané. Ani my jsme své škole neudělali ostudu. Přivezli jsme 2 medaile (viz výsledky):

Celkové výsledky:
vybíjená - 1. Ráječko, 2. Olomučany, 3. Rudice, 4. Doubravice, 5. Bořitov, 6. Vysočany
kopaná - 1. Ráječko, 2. Rudice, 3. Doubravice, 4. Olomučany, 5. - 6. Vysočany, Bořitov
Nejlepší hráči:
Jana Menšíková (Doubravice) - vybíjená
David Bartoš (Ráječko) - kopaná

..páťáci se učí ve Vlastivědě o druhé světové válce..Tonda si připravil referát o používaných zbraních a přinesl dokonce i plynovou masku, která měla ochránit člověka před nebezpečím..vykládali jsme si také o hrůzách války, o zbraních hromadného ničení..atomových, biologických a chemických..

..zkoušení masky bylo celkem veselé, protože to není "doopravdy"..ale už víme, že válku bychom nechtěli nikdy zažít.. (AM)

..v Jedovnicích..ráno nás jelo autobusem 15 žáků..trochu jsme se všichni báli, ale zvládli jsme s úsměvem..

..paní zubařka vytrhla celkem 2 zuby a několik vyvrtala..dostali jsme každý vzorky past a slíbili, že si budeme pravidelně čistit zuby..
..autobus do Rudice nám ale ujel, a tak jsme nakonec šli pěšky přes kopec do školy..ušli to i prvňáci a docela se nám to líbilo, protože bylo hezké počasí.. (AM)

Dobrý den, chtěla bych poděkovat za své děti a jak jsem viděla, tak nejen za ty své, za dnešní dárek ke Dni dětí. Už cestou do školky, když ho holky uviděly, zavládlo velké těšení, a pak se to už jen stupňovalo, v šatně už to bylo hromadné veselí. Na fotografiích je zachycena první skupina šťastlivců, která se na hrad dostavila, a to třída MŠ: Berušky. Zdeňka Martinásková

Den matek oslavily děti se svými maminkami bohatým programem. Písničky, básničky, tanečky a pohádky potěšily všechny přítomné. (RP)

..po výuce na dopravním hřišti jsme se za odměnu přesunuli na bowling..někteří jsme tam byli poprvé..paní učitelka nám ukázala, jak se správně háže koulí, a pak už jsme hráli každý sám za sebe..všechny nás to moc bavilo a někdy sem přijedeme třeba i s rodiči.. (AM)

..žáci 4. třídy jeli 14. května do Blanska na dopravní hřiště..

..nejdříve bylo vyplnění testů z dopravní výchovy na učebně..pak následovala jízda na kole s dodržováním všech naučených pravidel..

..nebylo to jednoduché, ale kdo všechno splnil, dostal zaslouženě průkaz cyklisty.. (AM)

..třetí naše setkání s Hasíkem, Lídou a Pavlem proběhlo v pátek 16. května přímo na hasičské stanici..

..přešli jsme tam pěšky hned po poslední hodině plavání..cestou jsme zmokli, ale u hasičů se rádi osušili..

..Pavel nás provedl po celém areálu, vysvětlil jak se mění služby až po 24 hodinách, viděli jsme posilovnu, učebnu, poháry za vítězství v soutěžích, garáže s požárními vozy, předvedli nám také hadice, dýchací přístroje..nůžky, kterými se rozřezává automobil při nehodě..smotané 150 m dlouhé lano na spouštění třeba do propasti Macocha a dověděli jsme se další velmi zajímavé informace..

..na konec nás Lída pochválila za znalosti v testu a někteří dostali za správné odpovědi malé dárečky..

..setkání s Hasíkem se nám moc líbilo.. (AM)

..poslední 10. hodina byla veselá..paní instruktorky byly převlečeny za námořníky, vesele jsme závodili a nakonec všichni dostali Mokré vysvědčení podle uplavaných metrů - slon, kapr, krokodýl, velryba a delfín....v plavání se nám moc líbilo, v létě o prázdninách budeme sami trénovat na koupališti..už se těšíme.. (AM)

Provoz MŠ Rudice bude v době od pondělí 30.6. do 31.8.2014 z provozních důvodů uzavřen.

Odůvodnění: Bude prováděna oprava rozvodů vody, odpadů a výměna otopného systému školy. Děkujeme za pochopení.

Ve středu 7. května byste rudické prvňáčky a páťáky hledali ve škole marně. Přidali jsme se totiž k účastníkům vlastivědného výletu z Adamova a společně vyrazili poznávat okolní přírodu a zajímavá místa. Cílem výletu byla rozhledna Alexandrovka, Máchův památník a několik studánek v okolí.

Průvodcem nám všem byl Ing. Jiří Truhlář, bývalý pracovník ŠLP Křtiny. Ten svoje znalosti a informace dělil mezi dospěláky a děti. Nás hlavně upozorňoval na zajímavé stromy, keře, rostliny, ale povídal i o lidech, kteří byli zakladateli Lesnického Slavína (souboru památníků a studánek rozmístěných po okolních lesích spadajících pod ŠLP Křtiny). U Máchova památníku jsme dospělým přednesli básničky, které jsme si pro tuto příležitost měli připravit. Odměnili nás velkým potleskem a obdivovali hlavně délku básniček, které se naučili naši prvňáčci.

Dnes je den, kdy se pálí všechny čarodějnice. I naše děti z družiny si vyrobily dvě čarodějnice "Merlinu" a "Bezzubku", které si společně večer spálí. Nahlédněte s námi do jejich družinové dílničky...

proběhlo na Apríla. Zamaskované portréty byly odtajněny a všichni si tak mohli porovnat své tipy. Soutěže se zúčastnilo 12 žáků ze 3. a 5. třídy, paní ředitelka, paní učitelky a školnice. Bezchybné řešení měly paní ředitelka a paní Matěnová na 1. místě (asi mají všechny dobře odpozorované), na 2. místě bylo dalších 7 žáků s 1 chybou, na 3. místě 1 žák se 2 chybami.

Všichni "medailisté" dostali diplomy vyrobené žáky 4. třídy a malé odměny, ostatní také bonbóny. Měsíc trvající akce se vydařila, portréty budou i nadále vystaveny na nástěnce na chodbě. Poděkování patří určitě rodičům, kteří fotili, žákům ze 4. třídy, kteří zpracovávali výsledky a dělali tabulky, a také paní učitelce Míšenské, která všechno vymyslela.

V úterý 1.4.2014 dopoledne navštívily děti z první třídy s paní učitelkou Králíčkovou prostory knihovny. Informovaly jsme je o chodu knihovny a co v knihovně mohou najít a půjčit si. Informace doplnila i paní učitelka. Děti si půjčily knihu na prohlížení a potom i časopis, které musely vrátit na stejné místo, odkud si je vzaly. V knihovně se dětem moc líbilo.

Helena Dvořáková a Jaroslava Kuchařová

Postižený čtyřletý Kubík je ze Zbýšova u Brna a potřebuje peníze na opakovaný léčebný pobyt v Klimkovicích. Sběrem plastových víček, uzávěrů, tub od léků, plastových obalů od CD nebo magnetofonových kazet, plastových bedýnek od zeleniny, kovových uzávěrů od lahví, plechovek od piva a nápojů atd. se snažíme pomoci nemocnému kamarádovi. První pytel víček jsme už předali, ale ještě před tím jsme si s víčky pohráli, viz foto. Kdo z občanů by se chtěl na sbírce podílet, může nasbíraný materiál předat v rudické škole nebo poslat po některém žákovi do naší školy. Děkujeme za Kubíčka.      Za všechny děti R. Pernicová

Bližší informace najdete zde a zde.


Konečně jsou portréty na nástěnce a soutěžící z dalších tříd se budou snažit rozpoznat dokonale zamaskované druháky i čtvrťáky. Je na co se dívat, někteří jsou opravdu k nepoznání...

Soutěží i paní ředitelka, paní učitelky i paní uklízečka. Budeme jim držet palce, ať se jim to povede. Napovídat jim nebudeme... (am)
Čeká nás 10 lekcí v bazénu v Blansku každý pátek. Všichni se snad naučí plavat... (AM)

Páťáci si v hodinách čtení s paní učitelkou Míšenskou nacvičili pohádku O rybářovi a rybce. Postupně ji zahráli mladším kamarádům ve škole i ve školce. Divákům se to moc líbilo a herci v nápaditých kostýmech sklidili zasloužený potlesk. (AM)

Ve čtvrtek 6. března 2014 dorazili do naší školičky členové blanenského záchranného sboru, Mgr. Ludmila Pitková a Pavel Ruml i s roztomilým plyšovým Hasíkem. Připravili pro žáky 2. – 5. ročníku velice poutavé povídání o práci hasičů a probírali názorně situace, při kterých mohou i děti pomoci. Ještě jednou se setkáme u nás ve škole a poté bude následovat návštěva hasičské stanice v Blansku, na kterou se všichni moc těšíme.

5. únor 2014 se stal jedním z významných dnů budoucích prvňáčků rudické školy. K zápisu se jich dostavilo 13. Prozatím bylo zapsáno 12 dětí a u jednoho žáčka čekáme na další vyšetření od odborného lékaře.

Blahopřejeme budoucím prvňákům a přejeme jim zdařilé první školní krůčky. Mgr. Lenka Klaibová, ředitelka školy

Fotky ze zápisu v pokračování...

Letošní dětský karneval uspořádala rudická škola a školka ve spolupráci s obcí v neděli 12. ledna. Sál Dělnického domu byl, jak vidíte na snímcích, nabitý, moderátor klaun (Romane dík!) perfektní, ozvučení zajistil jako obvykle Jarda. Potěšitelné je, že dětí v Rudici evidentně přibývá...

V pátek 20. prosince měly děti ze všch tříd rudické školy společnou vánoční besídku. Ve 2.-4. třídě se také ochutnávalo cukroví, a pak si děti zazpívaly karaoke koledy s pomocí interaktivní tabule.

I u nás se zastavil Mikuláš, anděl a čert. Nikoho neodnesl, asi jsme byli hodní!!! A ještě jsme dostali výslužku.

Obrázky najdete dále (za článek i fotky děkujeme paní učitelce Míšenské).

Na vánoční dílnu navazovalo odpoledne otevřených dveří, při kterém si zájemci mohli prohlédnout interiéry nově opravené rudické školy i školky. A bylo co k vidění: hezky upravené prostory školní družiny, školní jídelna, tělocvična, třídy Sluníček a Berušek mateřské školky, školní třídy s moderním počítačovým vybavením a interaktivními tabulemi, půdní prostory s věžními hodinami, opravené sociální zázemí - rozhodně se za opravenou školu nemusíme stydět. A že nám bylo při prohlídce, které se zúčastnil i zástupce družební obce Fallbach pan Johann "Hansi" Eder, docela teplo? Je vidět, že zateplení včetně výměny oken přineslo žádoucí efekt... Tak se v pokračování podívejte do školních prostor s námi:

Poslední listopadový den byla sobota, následovaná první adventní nedělí. Rudická škola v tento den uspořádala vánoční dílnu, ve které děti s pomocí rodičů a učitelek vyráběly adventní kalendáře. Hezký nápad zaujal i návštěvníky nově opravené školy - více uvidíte na obrázcích v pokračování.

Letošní školní bál byl "květinkový" - tomu odpovídala bohatá výzdoba sálu i většiny účastníků. Tradiční skupina Velvet hrála výborně, milým překvapením byla nová formace HD Acoustic s vynikajícím kytaristou Milošem Pernicou - to byl opravdu "nářez". Tombola byla natolik bohatá, že si nějakou tu výhru odnesl snad skoro každý. Jen účast mohla být větší, ta stovka zaplnila sotva 2/3 sálu. Za bezchybnou organizaci zaslouží pořadatelé velkou pochvalu. Několik fotek z akce najdete jako obvykle v pokračování.

si můžete stáhnout ve formátu PDF zde. Plán bude průběžně doplňován.

..6. listopadu jeli žáci 4. třídy na dopravní hřiště do Blanska...i když ráno vypadalo, že proprší celý den, na hřišti dokonce i chvíli svítilo sluníčko..

..v učebně si zopakovali základní pravidla silničního provozu, na kole si pak všechno ověřili prakticky..

..vyzkoušeli si, že vůbec není jednoduché jezdit ohleduplně, dodržovat rychlost, bezpečnou vzdálenost a rychle se rozhodovat..

..při druhé části kurzu na jaře po zvládnutí testů už půjde o získání průkazu cyklisty, osvědčení, že jsou připraveni být samostatným účastníkem silničního provozu.. (A.M.)

V neděli hned po obědě se u školy začaly scházet nastrojené děti, které se přihlásily na zájezd do brněnského Mahenova divadla. Připojili jsme se opět k adamovskému kulturnímu středisku, které tento zájezd připravilo. Malá scéna Mahenova divadla, kam jsme se společně vypravili, je vlastně takový "divadelní klub" a jsou zde uváděny právě představení určená pro nejmenší diváky. Tentokrát na děti čekala známá pohádka Boženy Němcové "Čert a Káča" v podání herců činoherní scény Národního divadla Brno.

Letošní procházka pohádkovým lesem v okolí Rudice proběhla v poněkud nezvyklém říjnovém termínu, ale nebylo to ke škodě, spíš naopak. Krásné počasí doznívajícího babího léta, hezké výkony účinkujících masek, obětavá práce všech organizátorů, to vše přispělo k bohaté účasti (217 registrovaných dětí, tj. nejméně tolik opékaných párků...) a spokojenosti dětí i rodičů. Všem se sluší poděkovat s přáním, aby příští ročník vyšel nejméně tak, jak letošní. V pokračování i v galerii najdete náš pohled na vydařenou akci. A že to pro organizátory opravdu není jednoduché, dokazuje i obrázek z nedělního úklidu.

Komentář ke stavu stavebních prací ve škole, určený rodičům, občanům a zastupitelům obce.

Zítra na letním kině bude prezentován průběh prací.

Z důvodu probíhajících stavebních prací při rozsáhlé rekonstrukci školy vyhlašuje ředitelka školy volno od 2. do 6. září 2013. Provoz školy včetně mateřské školky a školní družiny bude zahájen 9. září (viz oznámení).

Rudických Antonínských hodů využila MŠ k návštěvě kolotočů. O spokojenosti dětí svědčí i několik fotografií v pokračování.

6. června proběhlo v MŠ „Loučení s předškoláky“. Vše začalo ve škole pasováním na školáky, následovala vycházka s plněním úkolů, dále děti navštívily areál u větrného mlýna, poslechly si pohádku o vodníkovi, hledaly poklad, opekly si párky k večeři a nakonec se znavené uložily ke spánku ve škole. Všechny to zvládly na jedničku, a proto mohou v září nastoupit do školy. (RP)

V červnu navštívily děti z naší MŠ sídlo Hasičského záchranného sboru v Brně. Seznámily se s technickým zázemím hasičů, vyzkoušely si helmy, proudnice a sekyrky, prohlédly si auta, žebříky i jeřáby. Domů se vracely plny zážitků. (RP)

Přes veškerá očekávání, jak letos dopadne 8. ročník olympiády malotřídních škol, se na nás usmálo štěstí i slunečné počasí. Ve čtvrtek 13. června se uskutečnilo velké sportovní klání devíti malotřídních škol z celého okresu v atletice. Děti přijely plny očekávání, jak to letos dopadne. Po velkém boji si 1. místo odvezla škola z Olomučan, Rudice vybojovala krásné 3. místo. Všem sportovcům gratulujeme a těšíme se příští ročník OMŠ v atletice. Velké poděkování patří TJ SOKOL Rudice, která nám připravila sportoviště a vytvořila výborné podmínky. Zvláště bych chtěla poděkovat manželům Magdovým a paní Martináskové, kteří jsou už dlouholetými příznivci školy, a bývalým žákům z Rudice. Sportu zdar!!! (LK)

Přijali jsme pozvání jedovnické mateřinky a zúčastnili se ukázky práce policie a hasičů na zahradě MŠ Jedovnice. Děti mohly pozorovat psovody v akci, půjčily si vybavení policie, stříkaly z hasičské hadice, byly poučeny o bezpečné jízdě na kole a přecházení vozovky. Škoda, že počasí nám nepřálo, a celou akci provázel déšť (RP).

V rámci nadcházejících oslav dne dětí uspořádala rudická škola pro žáky 1. třídy výlet do Brna na "Kinematovlak". Co tento název znamená a co všechno děti viděly se dozvíte zde, a v pokračování si můžete prohlédnout několik obrázků.

Děti z mateřské školy oslavily se svými maminkami jejich květnový svátek veselými písničkami, básničkami, tanečkem i pohádkou. Některé vyráběly papírová srdíčka a motýlky z korálek, jiné samy vypěstovaly rajčátka pro maminky. Svátek se všem vydařil.

Školní výlet zavedl děti z mateřské školy na zámek Lysice. V doprovodu komtesy si děti prohlédly zámecké komnaty i zámeckou zahradu s vodním příkopem. Viděly střevíček Popelky, postýlku s hráškem pro princeznu, nakousnuté jablko od Sněhurky a další pohádkové zajímavosti. Na závěr děti shlédly souboj udatných rytířů (RP).

Obrázky z obou akcí najdete v pokračování.

v pokračování...

Děti z MŠ Rudice navštívily výukový ekologický program VE VČELÍM ÚLE ve vzdělávacím středisku Jezírko v Soběšicích. V první části se děti dozvěděly, jak probíhá vývoj včely od vajíčka až po dospělou včelu, jaké práce zastávají včely ve včelím úle, vyráběly svíčky, ochutnaly květový pyl i dva druhy medu a podívaly se na model včelího úlu. Druhá část probíhala venku na louce u Jezírka. Děti si hrály na včely v úle. Nosily na lžičkách kuličky pylu, krmily larvičky, uklízely v úle a plnily další úkoly. Dětem se výlet moc líbil, bohužel opravdové včely byly ještě zazimované (RP).

Obrázky jako obvykle najdete v pokračování.

Letošní Dětský karneval přilákal do Dělnického domu v Rudici plno masek. Odpoledne plné soutěží, tancování a odměn si děti s rodiči plně užily. V pokračování opět najdete pár obrázků, ilustrujících příjemné odpoledne.

Již potřetí jsme se rozjeli s velkým nadšením a sportovním elánem do ski areálu Olešnice. Ve dnech 19. - 22. února 2013 proběhl lyžařský kurz, který uspořádala ZŠ Rudice pro své žáky. Letos se na výcvik přihlásilo 47 dětí, z toho 2 žáci jezdili na snowboardech. I když nám počasí přálo pouze ve čtvrtek, kdy se na nás sluníčko usmívalo celý den, všichni jsme si horskou atmosféru užívali i ostatní dny. Odnášíme si ty nejhezčí zážitky a těšíme se na další rok!

Dospělým účastníkům je zase velkou odměnou poznání, že žáci jsou nejenom velmi zdatní a učenliví sportovci, ale i slušně vystupující reprezentanti své školy a obce. Všem účastníkům blahopřejeme k úspěšnému zvládnutí kurzu! Zvláštní poděkování patří pedagogickému sboru a rodičům (Ondřej Matěna, Ivo Magda, Petr Koubek, Helena Koubková a Hana Doleželová). SKOL! (Lenka Klaibová)

Několik obrázků je v pokračování.

4. únor 2013 se stal jedním z významných dnů budoucích prvňáčků rudické školy. K zápisu se jich dostavilo 11. Prozatím bylo zapsáno 9 dětí a u dvou čekáme na další vyšetření od odborného lékaře.

Blahopřejeme budoucím prvňákům a přejeme jim zdařilé první školní krůčky.

Mgr. Lenka Klaibová, ředitelka školy

 

Výsledky zápisu jsou zde, obrázky nových prvňáčků najdete v pokračování.

Od 1.3.2013 budou mít rodiče možnost platit obědy ve školní jídelně i poplatky za mateřskou školku a školní družinu bezhotovostně inkasem z běžného účtu (to je podobné jako platby SIPO, škola si vždy strhne aktuálně spotřebovanou částku). Podrobnosti najdete v dokumentu ke stažení ve formátu PDF, nebo si je můžete zobrazit zde.

Školní akce, plánované až do konce školního roku. Některé termíny ještě budou upřesněny (viz příloha ve formátu DOC).

Rudická škola uspořádala v sobotu 1. prosince Vánoční dílnu, ve které děti i rodiče za pomoci paní učitelek vyráběli vánoční ozdoby.

Tentokrát více z pohledu pořadatelů - částečně jde o "odmaskování". Za pěkné fotky děkujeme Kubovi Kulaviakovi.

Letošní pohádkový les byl ve znamení opravdu kouzelných postaviček, jak můžete vidět na zdařilých fotkách pana Lněničky i dalších (děkujeme). Bližší komentář k akci, která určitě potěšila jak děti tak dospělé, uveřejníme, jakmile jej obdržíme od pořadatelů.

Přesně před rokem jsem na pódiu Dělnického domu v Rudici vyhlásila téma bálu pro rok 2012 – „Pyžamový“. Celý rok jsem trnula, abychom nepřišli já a skupina Velvet sami v pyžamkách. Úderem osmé hodiny začaly proudit davy pyžamek do sálu a mně spadl kámen ze srdce, že i v Rudici je spousta recesistů. Zábava se rozproudila hned od začátku a podle pochvalných reakcí se i letos školní bál vydařil. Mé velké díky patří všem organizátorům, sponzorům, rodičům a přátelům školy za povedenou akci. Chtěla bych i touto cestou poděkovat Velveťákům, kteří opět připravili velice kvalitní program. Pro příští rok uvítáme náměty na téma bálu, které můžete zasílat na adresu: .

Za organizační tým napsala Lenka Klaibová

Díky hodným maminkám, které připravily masky, mohl v rudické mateřské škole proběhnout Halloween. Za obrázky v pokračování děkujeme paní učitelce Pernicové.

Školní akce pro tento školní rok do února 2013 byly upraveny a doplněny podle skutečnosti. Můžete si je stáhnout ve formátu PDF a vytisknout, nebo zobrazit po kliknutí na tento odkaz.

ohledně sportovní a pohybové přípravy (zde) a plán školních akcí na září až listopad 2012 (zde).

S blížícím se koncem školního roku si stále více uvědomuji, co všechno děti za jeden školní rok zvládnou. Nejvíc to vnímám u svých prvňáčků. V září umí většinou několik málo písmenek, kostrbatým písmem za pomoci jazýčku doslova "vypotí" na papír svoje jméno, ale stačí deset měsíců a tyto stejné děti nám zvládnou přečíst článek ve Slabikáři a z prázdnin nám pošlou dopis plný zážitků.

Hurá, letos nám počasí přálo a mohl se uskutečnit velký sportovní den v atletice, na který se děti moc těší a pravidelně se v hodině tělesné výchovy připravují celý rok. Ve čtvrtek 31. května se do Rudice sjelo devět škol z celého okresu a po krátkém přivítání a vypuštění olympijských holubů vypukla velká bitva o drahocenné medaile a diplomy. Soutěžilo se ve třech základních disciplínách (hod do dálky, skok z místa a běh na 50 metrů) a jedné nepovinné disciplíně (vytrvalostní běh). Všichni bojovali jako lvi. A jak to dopadlo????? Viz příloha. Mé velké díky patří všem pedagogům, kteří se zapojili do příprav a organizace této akce. Chtěla bych také moc poděkovat Sokolu Rudice, který zapůjčil a připravil travnaté fotbalové hřiště. Dále z řad rodičů panu Magdovi, paní Magdové, panu Maškovi a paní Martináskové. Akce se povedla a všichni se těšíme na příští rok. Sportu zdar!!!!! Mgr. Lenka Klaibová

Na vlastivědný výlet, který pořádalo adamovské kulturní středisko, se v dubnu vypravily i děti z první třídy rudické školy. Byla to taková zkouška zda je vůbec možné pořádat akce tohoto charakteru společně pro děti i seniory.

Hned v úvodu si děti spolu s dospělými v mnoha případech "padly do oka" a už cestou poslouchaly všechny rady a nápady, kterými je jejich /na chvíli/ adoprtivní prarodiče zásobovali. Nejvíce se dětem asi líbila rada, kdy prý jim první podběl zajistí v peněžence stále dostatek peněz. Další dávku informací měl pro děti připravenu průvodce a dlouholetý spolupracovník adamovského kulturního střediska - Ing. Jiří Truhlář. Ten dětem povídal o stromech, rostlinách, ale i zajímavých místech, která jsme společně navštívili. Závěr výletu patřil prohlídce podzemí nádherného barokního kostela ve Křtinách, kde se nachází kostnice. Prohlídku tohoto místa děti absolvovaly se "svými" staroušky ruku v ruce, to aby se náhodou v těchto prostorách nebály... Dobře bylo v tento den nejen dětem ale i dospělým, kterým už v mnoha případech vnoučátka odrostla a oni si takto připomenuli krásné doby rodinných vycházek a výletů. A tak jsme se přesvědčili, že společné výlety jsou určitě dobrý nápad. Snad do konce školního roku ještě jeden stihneme. (jk) - Fotky v pokračování.

Přehled školních akcí na jaře a začátku léta 2012 (zde) a zpráva o lyžařském výcviku v Olešnici (zde).

1. únor 2012 se stal jedním z významných dnů v dosavadním životě budoucích prvňáčků rudické školy. K zápisu se jich dostavilo, podporováno svými rodiči, dvanáct. Po úvodním představení se s velkým zájmem vrhli na plnění úkolů, které pro ně učitelé připravili. Při jejich plnění byly děti důsledně sledovány a jejich výkony byly hodnoceny a oceňovány. Prozatím bylo zapsáno 10 dětí. Jedné žákyni byl na žádost rodičů udělen odklad školní docházky a u druhého žáka čekáme na další vyšetření od odborného lékaře. Vzhledem k odchodu 11 žáků 5. ročníku se počet dětí v ZŠ na začátku školního roku 2012/2013 upraví na číslo 57. Doufáme, že tento uspokojivý stav vydrží co nejdéle. Celý pedagogický kolektiv se bude snažit vytvořit pracovní podmínky a prostředí pro děti takové, aby se jim v naší školičce líbilo (výsledek zápisu).

Za kolektiv ZŠ Mgr. Lenka Klaibová

V sobotu 28.1.2012 se vypravila parta milovníků přírody v doprovodu myslivce pana Šíbla ke krmelcům na Zlámaninách. Děti si pochutnaly na opečeném párku a zvířátka v noci na dobrotách, které jim děti přinesly. Na sněhu jsme mohli pozorovat stopy lesní zvěře a na obloze káňata a krkavce. Obrázky v pokračování (RP).

V sobotu 14. ledna se děti z Rudice za doprovodu paní učitelky Pavlíny Králíčkové připojily k účastníkům zájezdu, pořádaného adamovským kulturním střediskem, a vydaly se na návštěvu brněnského planetária. Připravena zde pro ně byla pohádka "Copak děláš, sluníčko?", doplněná řadou informací o Slunci, planetách, hvězdách atd.

Planetárium prošlo velkými změnami - je zmodernizováno a opraveno a od listopadu loňského roku opět připraveno na návštěvy malých i velkých diváků. Připravuje pro ně pozorování oblohy, pohádkové a vzdělávací pořady, besedy, přednášky a další zajímavé akce.

Z reakcí dětí bylo poznat, že se jim výlet líbil a těšily se na večer, kdy hvězdy a souhvězdí, které jim pracovníci planetária ukázali, budou moci objevovat na skutečné obloze.

Za MŠ a ZŠ Rudice Mgr. Pavlína Králíčková

pro děti z rudické mateřinky proběhl v neděli 8. ledna v sále Dělnického domu. Z reje masek přinášíme několik fotografií v pokračování.

3.1.      - zahájení výuky
8.1.      - dětský karneval v DD Rudice
9.1.      - preventivní prohlídka u zubaře v Jedovnicích (pouze děti, které nemají jiného zubního lékaře) – 1., 2. a 5. ročník
12.1.    - rodičovské schůzky od 14 do 16 hod.
18.1.    - školení BOZP pro lyžařský výcvikový kurz (Mgr. Lenka Klaibová a Mgr. Pavlína Králíčková)
1.2.      - zápis do 1. ročníku
6. – 10.2. - jarní prázdniny
16.2.    - kino Blansko „Čína v říši mocného draka“ – výukový pořad pro 4. – 5. ročník
27. – 29.2. - lyžařský výcvikový kurz v Olešnici (pro děti, které se kurzu neúčastní, je zajištěno vyučování)

K radosti dětí navštívil naši MŠ se svými ovocnými balíčky Mikuláš, anděl a čert. Děkujeme panu starostovi a rodičům, kteří se na této akci podíleli.

Setkání s rodinou v MŠ proběhlo v měsíci prosinci. U vánočního stromečku děti zpívaly, tančily a přednášely, co se už od září naučily (obrázky z akcí najdete v pokračování).

dosáhla rudická děvčata skvělého úspěchu - titul Miss ZŠ Jedovnice a současně divácký titul Miss sympatie získala Anička Kuncová, titul I. vicemiss získala Míša Matušková, obě z Rudice. Děvčatům srdečně blahopřejeme, navíc je hezké, že výtěžek z této soutěže poslouží jako finanční pomoc adoptivnímu chlapci z Indie, kterého jedovnická škola podporuje už patnáctým rokem.

se zúčastnily v hojném počtu. Malá ukázka je na fotografiích. Zábava byla bezvadná, vystoupení "hostů" (špiček naší pop scény) nemělo chybu. Už se těšíme na další bál za rok, kdy by hvězdy měly přijít v pyžamech (ne že by to bylo povinné, ale určitě bude zase spousta legrace).

Plavecká škola v Blansku vyhlašuje každým rokem výtvarnou soutěž v rámci plaveckého výcviku škol. V loňském roce byla soutěž na téma: „Vydra říční“ a mezi všemi školami zvítězil obraz Eriky Konečné a Zdenky Klinkovské. Letošní soutěž byla vyhlášena na téma: „Nejoriginálnější rak říční“. Soutěže se účastnilo 13 škol okresu Blansko. Naše žákyně Šárka Nejezchlebová a Karolína Kocmanová obhájily svým výtvorem prvenství rudické školy v této soutěži. Děvčatům tímto srdečně gratulujeme! (obrázky jsou v pokračování)

ke stažení ve formátu DOC je zde.

přilákal přes 200 evidovaných a nezjištěný počet neevidovaných účastníků. Organizátoři se svého nelehkého úkolu zhostili nad očekávání dobře. Masky i scénky byly hezké, za neotřelý nápad bych vyzdvihl "Madagaskar", za výkony "létající čarodějnice", za výpravu "Krakonoše s Trautenberkem" a za nacvičení i předvedení "Macha a Šebestovou", ale i ostatní byli skvělí. Malou chybkou bylo horší nasvícení některých scének, ale v rámci technických možností a vzhledem k suchému lesu prostě opatrnosti nezbývalo. Možná že příště by se mohlo začít o hodinku dříve? Jako malé poděkování všem přinášíme pár obrázků v pokračování.

5. 11. – Pohádkový les
17. 11. – Státní svátek
18. 11. – Ředitelské volno
19. 11. – Školní bál - Stars
15. 12. – Vystoupení pro důchodce (Aneta - cvičení s dětmi, LŠU Jedovnice a MŠ)
21. 12. – Divadlo „Kamarádi“ (v budově školy)
23. 12. – Kino Jedovnice - „Šmoulové“
23. 12. 2011 – 1.1. 2012 – Vánoční prázdniny
viz dokument ve formátu PDF zde.

se vracíme k pobytu dětí z rudické školy ve Sloupu na konci minulého školního roku. Připomínka zdaleka nezachycuje všechny aktivity a výlety, které děti koncem června prožily, ale je malým poděkováním obětavým organizátorům.

Už podruhé jsme se zúčastnili velmi náročného závodu Vranovská empiáda, který se konal na motokrosové trati Vranovský žleb. Jedná se o cross v terénu, při kterém děti plní spoustu zajímavých úkolů, jako jsou otázky ze zdravovědy, přírodovědy, požární ochrany, orientace podle mapy a obratnost na různých stanovištích. Tento závod je pořádán pro děti z celého Jihomoravského kraje ve věkovém rozmezí od 4. po 9. třídu. V letošním roce se sešlo ve všech třech kategoriích asi 303 dětí. Naše škola spadala do I. kategorie – 4.-5. třída a reprezentovalo ji 6 žáků a 2 náhradníci. První družstvo ve složení Michal Magda, Šárka Nejezchlebová a Radek Toncer se umístilo na krásném 13. místě a hned v závěsu za nimi skončilo družstvo, které běželo ve složení Filip Štěpánek, Daniel Rys a Gabriela Bartošová (14. místo). Ještě musím zdůraznit, že v této kategorii soutěžilo 43 družstev. Velkou morální oporou pro závodníky byli náhradníci – Karolína Kocmanová a Vítek Tatar, kteří vytvářeli i správnou zvukovou atmosféru.

Tímto bych chtěla poděkovat všem závodníkům za vzornou reprezentaci školy, a to nejen sportovní, ale i kázeňskou.

Mgr. Lenka Klaibová

P.S.: Každá škola musela mít pokřik a my jsme si vymysleli: „HEJ, HEJ, HEJ, RUDICE JE NEJ….!!!!!!!!!!!!!“

1. 9. – slavnostní zahájení školního roku v tělocvičně

13. 9. – plavecká škola v Blansku (odjezd 10,30, návrat 12,30 hod.)

19. 9. – rádio Petrov – „Sešity do škol“ (1. ročník )

22. 9. – Vranovská empiáda (4. – 5. ročník)

4. 10. – zahájení kroužku aerobiku s Anetou

7. 10. – zahájení kroužku angličtiny pro nejmenší MŠ, 1. – 2. ročník (Mgr. Andrea Puklová)

19. 10. – dopravní hřiště v Blansku (4. ročník)

V květnu letošního roku proběhla v půdních prostorách rudické školy zajímavá výstava, která na fotografiích představovala dvanáct mužů – tatínků – osobností z kulturního, sportovního a společenského života. Tito muži tak podpořili snahu Masarykova onkologického ústavu v Brně připomínat důležitost prevence a včasného odhalení onkologických onemocnění. Motto výstavy znělo „Největší zázemí pro dítě je zdravý táta“.  Vystavované fotografie jsme doplnili malovanými obrázky tatínků a krátkými slohovými pracemi dětí všech ročníků základní školy.

Stejná výstava proběhla o dva týdny dříve v MKS v Adamově. Z obou výstav se z dobrovolného vstupného posbíralo celkem 3 055 Kč. Tyto peníze jsme proměnili v hračky, které by měly být alespoň malou náplastí na trápení a bolest, které děti prožívají v souvislosti s léčbou onkologických onemocnění. Hračky a plyšové mazlíčky jsme pak předali v Masarykově onkologickém ústavu v Brně – na Klinice radiační onkologie přímo panu primáři prof. MUDr. Šlampovi, CSc.

Chtěla bych poděkovat i jménem pana primáře všem, kteří výstavu navštívili a přispěli.

Mgr. Pavlína Králíčková - obrázky v pokračování...

13. června proběhlo v MŠ "Loučení s předškoláky". Děti se svými rodiči se sešly ve školce, kde byli paní učitelkou Pavlínou Králíčkovou z 1. ročníku pasováni mezi školáky. Dostaly pamětní diplomy a medaile, ale tím program nekončil. Cestou do Propadání plnily různé úkoly a za odměnu dostávaly razítka. Na větřáku je čekalo opečení párků a rozloučení s rodiči. Následovala cesta do školy a přespání ve spacácích ve třídě na zemi. Žádná školní strašidla se neobjevila, a tak se všichni  vyspali do růžova. Nyní čekají děti krásné dva měsíce prázdnin. Za kolektiv školy jim přeji prvního září vykročení tou správnou nohou (obrázky v pokračování). Pernicová R.

Ve čtvrtek 16. června vystoupily děti z MŠ a ZŠ Rudice ve sportovní hale ASK Blansko v rámci závěrečné přehlídky toho, co se naučily v hodinách aerobiku s cvičitelkou Anetou Kuklínkovou. Vzhledem k podmínkám byl výkon dětí obdivuhodný, ocenění také zaslouží hojná účast rodičů. Doufejme, že děti budou po prázdninách pokračovat, a budou alespoň tak dobré, jak se předvedli jejich starší kolegové z Blanska. V pokračování přinášíme opět několik obrázků, i když podmínky pro fotografování v protisvětle a za pohybu byly dost špatné.

Letošní Den dětí v MŠ se opravdu vydařil. Dopoledne plné soutěží a závodů si děti hezky užily. Za splnění všech úkolů dostávaly čokoládové medaile (obrázky v pokračování).

Věta „NEJVĚTŠÍ ZÁZEMÍ PRO DÍTĚ JE ZDRAVÝ TÁTA“ je mottem letošní výstavy fotografií, kterou připravil Masarykův onkologický ústav v Brně. Série dvanácti fotografií představuje známé muže z oblasti sportu a kultury v rolích otců, pro jejichž děti je zdravý táta tím největším bohatstvím. T. Matonoha, T. Dvořák, J. Železný, P. Šporcl, I. Trojan a další účastí v tomto projektu podpořili dobrou věc – prevenci vzniku nádorových onemocnění.

Výstavu těchto fotografií, doplněnou výtvarnými a slohovými díly dětí z naší školy, můžete ještě do neděle 29. května shlédnout v půdních prostorách školy. Několik obrázků v pokračování vám ukáže kromě pěkné a důvtipně aranžované výstavy také prostory, vzniklé podařenou rekonstrukcí střechy a půdy školy.

Již hezkou řádku let pořádá Základní škola Ráječko Olympiádu malotřídních škol v míčových hrách. V loňském roce se reprezentantům rudické školy podařil husarský kousek, kdy zvítězili v obou vypsaných sportech – vybíjené a malé kopané. Letos se naše smíšená družstva vydala za obhajobou. V pátek 27. května, ve spolupráci s obětavými rodiči sportovců, odjela naše reprezentace do Ráječka. Po úvodním přivítání a slavnostním zahájení se rozproudily líté boje ve vybíjené. V nich náš sportovní výkvět ani jednou nezaváhal a s přehledem turnaj vyhrál.

12. května zavítali do naší školky rodiče i prarodiče. Děti měly pro ně připravený program ke Dni matek plný básniček, písniček, tanečků a pohádek.

19. května jsme přijali pozvání blanenských hasičů. Do školky se děti vracely plné nových zážitků a dojmů. Děkujeme také panu J. Kuchařovi, který vše domluvil.

Obrázky z obou akcí můžete shlédnout v pokračování.

Věta „NEJVĚTŠÍ ZÁZEMÍ PRO DÍTĚ JE ZDRAVÝ TÁTA“ se stala mottem letošní výstavy fotografií, kterou připravil Masarykův onkologický ústav v Brně. Série dvanácti fotografií představuje známé muže z oblasti sportu a kultury v rolích otců, pro jejichž děti je zdravý táta tím největším bohatstvím. T. Matonoha, T. Dvořák, J. Železný, P. Šporcl, I. Trojan a další účastí v tomto projektu podpořili dobrou věc – prevenci vzniku nádorových onemocnění.

Výstavu těchto fotografií, výtvarných a slohových děl dětí základní školy budete moci od 23. do 29. května shlédnout také v rekonstruovaných půdních prostorách rudické školy. Výstavu můžete navštívit: po, st, pá 12.00 – 15.00 hod, út, čt 12.00 – 17.00 hod, so, ne 14.00 – 16.00 hod. Plakát k výstavě je zde.

Ve dnech 28. - 29. dubna 2011 byl na ZŠ Jedovnice realizován celoškolní projekt "Včas a správně poskytnutá první pomoc zachraňuje lidské životy". Podrobnosti o projektu najdete v přiloženém dokumentu PDF nebo na obrázku.

28. dubna jsme s dětmi ze ZŠ Rudice podnikli výlet do Zoologické zahrady v Olomouci. Byl to pravý výlet „se vším všudy“, proto jsme se na cestu vydali již brzy ráno - vlakem jsme jeli z Blanska do Olomouce a na Sv. Kopeček jsme se dopravili autobusem. Počasí nám přálo, mohli jsme si tedy projít celou zahradu, prohlédnout všechna zvířata, pohladit kozy, lamy a některá další zvířata a dokonce vylézt na rozhlednu, odkud byl výhled na celou zahradu, Olomouc i okolí.

Pavlína Králíčková

V sobotu 23. dubna 2011 jsme pozvali rodiče spolu s dětmi, ale i děti samotné k návštěvě Městského divadla v Brně. V muzikálu pro celou rodinu MARY POPPINS v roli chůvy Mary Poppins  účinkovala herečka Alena Antalová. Představení bylo plné kouzel, záhad, tajů a písní, které si děti pobrukovaly ještě i cestou domů. Lukášek a Adámek předali herečce Zuzaně Mauréry kytici tulipánů a za svoji statečnost si vysloužili velký potlesk lidí z hlediště, ale také herců z jeviště.

Pavlína Králíčková

Divadlo 1 Divadlo 2

V pátek 8. dubna zůstaly školní lavice v první třídě rudické školy prázdné. Vypravili jsme se totiž na výlet do Blanska, kde proběhl již osmý ročník soutěže pro nevidomé s vodicími psy - CESTA VE TMĚ. Soutěž pořádá Škola pro výcvik vodících psů Milana Dvořáka. Kromě soutěžní části akce, při které nevidomí se svými čtyřnohými průvodci soutěží v orientaci v neznámém terénu, akci doplňuje řada aktivit pro návštěvníky z řad dětí i dospělých.

Prvňáčci si proto mohli s klapkami na očích vyzkoušet chůzi se slepeckou holí, ale také se dozvěděli řadu informací o výcviku vodících psů, seznámili se s povely, které nevidomí používají, vyslechli rady, jak nejlépe nevidomým pomohou v terénu apod. Samozřejmě jsme se také seznámili s několika pejsky, které Škola pro výcvik vodících psů pana Dvořáka cvičí a připravuje pro společný život se zrakově postiženými lidmi.

Sladkou tečku výletu jsme si dali při návštěvě oblíbené blanenské cukrárny Severka. Pavlína Králíčková

V jarních měsících absolvovaly děti rudické školy plavecký výcvik v krytých lázních v Blansku. Děti se zde naučily, popř. se zdokonalily v několika plaveckých stylech, zaskákaly si, zadováděly a za svou snahu a výkony obdržely „mokré vysvědčení“.

Pavlína Králíčková

Plavání 1 Plavání 2

V mateřské školce proběhl v úterý 8. března masopustní karneval. Od rána se zaplnila školka veselými maskami, které za zvuku hlučné diskohudby prošly celou školu, aby se tak rozloučily se zimou a zahájily masopust. R.P.
(několik fotografií v pokračování...)

Leden roku 2011 se stal jedním z nejvýznamnějších v dosavadním životě budoucích prvňáčků rudické školy. K zápisu se jich dostavilo, podporováno svými rodiči, čtrnáct. Po úvodním představení se s velkým zájmem vrhli na plnění úkolů, které pro ně učitelé připravili. Při jejich plnění byly děti důsledně sledovány a jejich výkony byly hodnoceny a oceňovány. Sítem zápisu prošlo 13 dětí a jednomu žákovi byl na žádost rodičů udělen odklad školní docházky. Na všechny zapsané děti se kolektiv pedagogů společně se všemi žáky a zaměstnanci moc těší a přeje jim, aby čas, který zbývá do letošního září, prožily v atmosféře pohody a důležité psychické podpory. Vzhledem k odchodu šesti žáků  5.ročníku se počet dětí v ZŠ  na začátku školního roku 2011/2012 upraví na číslo 61, což překračuje kapacitu školy. O její rozšíření budeme samozřejmě a rádi žádat. Přejeme si, ať tento uspokojivý stav vydrží co nejdéle.                  Za kolektiv ZŠ Mgr. Lenka Klaibová

Ve dnech 21. - 23. února 2011 uspořádala ZŠ Rudice pro své žáky lyžařský kurz v překrásném areálu SKI Olešnice. Všech 34 přihlášených účastníků si jistě z této organizačně náročné akce odnáší ty nejhezčí zážitky. Dospělým účastníkům je zase velkou odměnou poznání, že žáci jsou nejen velmi zdatní a učenliví sportovci, ale i slušně vystupující reprezentanti své školy a obce. Všem účastníkům blahopřejeme k úspěšnému zvládnutí kurzu! Zvláštní poděkování patří pedagogickému sboru a rodičům, jmenovitě pánům Ivo Magdovi a Petru Koubkovi. Na další ročník se již dnes těší organizační výbor. SKOL!

(Fotografie v pokračování...)

Na letošním Dětském karnevalu (viz obrázek) bylo vybráno necelých 3 000 Kč. Peníze byly připsány do třídního fondu MŠ a budou využity na kulturní a společenské akce pro děti z mateřské školy. Děkujeme touto cestou všem rodičům a přátelům školy, kteří přispěli.  Za zaměstnance Radmila Pernicová

V měsíci prosinci navštívil naši MŠ Mikuláš s čertem a andělem. Za básničky a písničky dostávaly děti balíčky ovoce a cukroví. Pro rodiče si děti připravily básničky, písničky a koledy u vánočního stromečku (obrázky v pokračování).

V letošním září nastoupilo do dvou tříd naší školky 36 dětí pod vedením paní učitelky Radky Pernicové, Markéty Piňosové a nové paní učitelky Nely Hrazdirové z Blanska. Po zvládnutí prvních adaptačních problémů nově přijatých dětí proběhlo již několik akcí, na kterých se MŠ podílela - Pohádkový les, Školní bál, prohlídka výstavy v Rudické galerii, vystoupení na rozsvěcování vánočního stromu, pozvání Mikuláše a čerta do MŠ, návštěva divadelního představení v Blansku a prohlídka muzea Moravská vesnička. Děkujeme všem sponzorům za finanční dary, díky kterým najdou děti pod stromečkem nové hračky: firmě BAS - nová kuchyňka pro děti v hodnotě 8000 Kč, paní Jaškové - 2000 Kč, panu Koubkovi - 2000 Kč, manželům Farlíkovým - 1500 Kč. Všem dětem a jejich rodičům přejeme krásné, klidné a sněhově bílé Vánoce. Za kolektiv MŠ  Radka Pernicová

netrpělivě očekávaný spoustou dětí i dospělých, se perfektně vydařil. Zásluhu na tom mělo nejen neuvěřitelně příjemné počasí na tuto pozdní podzimní dobu, ale také obětavost pořadatelů, ať již tradičního neformálního sdružení "KNIR", tak zástupců rudické školy, řady dětí i rodičů. Všem, včetně sponzorů akce, patří náš srdečný dík. Všichni doufáme, že tato hezká tradiční akce bude pokračovat, a že se v ní po letošních zkušenostech najde prostor i pro dospělý doprovod - vždyť se nám ani nechtělo domů...
Fotografie najdete jako obvykle v pokračování nebo v naší Fotogalerii, poděkování hlavního organizátora všem, kdo se na průběhu akce podíleli, najdete zde.

Akce ZŠ a MŠ na listopad a prosinec 2010:
1.11. - 3.- 5.ročník - preventivní prohlídka u zubařky v Jedovnicích                      
- příprava výstavy v galerii "Pohádkoví skřítci"
2.11. - 14.00 - 16.00  schůzky SRPŠ
3.11. - školení SCIO - EU do škol - školení pedagogů
4.11. - 1., 2.- 4 - ročník   preventivní zubní prohlídka
od 8.11. - předprodej vstupenek a místenek na školní bál
13.11. -  pohádkový les - POZOR, ZMĚNA!
20.11.-  školní maškarní bál
23.11. - divadelní představení pro děti - Blansko
27.11. - rozsvěcování vánočního stromu - program
29.11. - zahájení plaveckého výcviku
16.12. - kouzelník ve škole
21.12. - MŠ - Lipka Soběšice - ekovýlet
22.12. - školní vánoční besídka

Informace pro rodiče žáků ZŠ:
Z důvodu absolvování funkčního studia pro ředitele škol nebude na pracovišti přítomna Mgr. Lenka Klaibová,a to každý pracovní čtvrtek od 30.9.2010 do 31.5.2011.

Nová telefonní čísla na mobilní telefony:
Základní škola: 734 385 143 - dostupnost kdykoliv
Mateřská škola 734 385 104 - dostupnost od 6.30 do 16.00 hod.
Školní jídelna: 734 532 864 - dostupnost od 7.00 do 15.00 hod.
Do konce roku 2010 plánujeme zrušení pevné linky 516 443 520.

Tak nám uplynul týden a rudická škola přichází s opětovnou rekapitulací své práce. Týden to byl po stránce organizační asi nejnáročnější v celém školním roce.
Nejen, že se blíží závěr školního roku a s ním spojené zkoušení, přezkušování, vyplňování všemožných výkazů a hlášení, ale i tvrdá fyzická práce, sport a kultura vyplnily rámec tohoto týdne.

Dne 28.5.2010 se naše škola zúčastnila Olympiády malotřídních škol ve vybíjené a kopané, pořádané ZŠ v Ráječku. Po postupu ze základních skupin až do finále, kde jsme se utkali ve vybíjené s Ráječkem a v kopané s Vysočany, jsme v obou utkáních dosáhli vítězství a skončili jako nejúspěšnější škola celé olympiády.

Tímto chci poděkovat všem žákům za reprezentaci naší školy a taktéž žákům páté třídy, kteří se zodpovědně zhostili úkolu realizačního týmu. Rovněž tatínkům, maminkám a dědečkům, kteří se podíleli na dopravě a morální podpoře, která jistě přispěla nemalým dílem k celkovému úspěchu. Dík patří také pedagogům za přípravu žáků.

Po tomto sportovním úspěchu doufáme, že na atletické olympiádě malotřídních škol, která se koná 4.6.2010 (v případě nepříznivého počasí 11.6.2010) na fotbalovém hřišti v Rudici, dosáhnou žáci naší školy za podpory veřejnosti podobných úspěchů.          Sportu zdar, zdar, zdar! Klaibová Lenka

(Fotografie v pokračování)

29. dubna navštívil 3. - 5. ročník rudické školy Prahu v rámci akce „Poznáváme hlavní město ČR“. Výsledkem kromě obrázku výše je také pěkná básnička, o kterou se s vámi rádi podělíme (zobrazení zde, PDF k případnému vytištění zde).

16. února navštívila naše mateřská škola a první dva ročníky základní školy výukové středisko Lipka v Soběšicích. Pro děti byl připraven program Kdo bydlí v lese. Děti si poslechly pohádku o lišákovi, poznávaly zvuky lesa, měli možnost zasadit si žalud, prohlédnout si, kdo všechno žije na jednom stromě, zahrát si hru na kuny a veverky. Celé dopoledne uteklo jako voda a unaveni a plni zážitků jsme se vraceli do školy. R.P.

(Obrázky opět v pokračování)

Ve středu 17. února se mateřská škola zaplnila dětmi v maskách. Konal se totiž masopustní karneval. Veselý průvod masek prošel celou školu. Následovaly hry a soutěže v tělocvičně. Děti si užily masek i veselí. A teď už se těšíme na jaro a Velikonoce (obrázky v pokračování). R.P.
Již z nadpisu je patrné, že naši školu navštívil kouzelník - pan Miroslav Vildomec ze Sedlece u Mikulova. V kouzelnickém programu, který trval asi hodinu, jsme shlédli kouzla zaměřená na ruční manipulaci s předměty. Překvapením pro děti bylo vykouzlení živé hrdličky a králíka. Do celého programu byly zapojeny i děti a s kouzelníkem bezvadně spolupracovaly. Moc se nám to líbilo a těšíme se na další kouzelné zážitky.
Děti z MŠ a ZŠ Rudice. 
Obrázky z události jako obvykle v pokračování...
Prvňáčci 2010/2011

První únorový den roku 2010 se stal jedním z nejvýznamnějších v dosavadním životě budoucích prvňáčků rudické školy. K zápisu se jich dostavilo, podporováno svými rodiči, čtrnáct. Po úvodním představení se s velkým zájmem vrhli na plnění úkolů, které pro ně učitelé připravili. Při jejich plnění byly děti důsledně sledovány a jejich výkony byly hodnoceny a oceňovány. Sítem zápisu prošlo 13 dětí, jednomu žákovi byl na žádost rodičů udělen odklad školní docházky. Na všechny zapsané děti se kolektiv pedagogů společně se všemi žáky a zaměstnanci moc těší a přeje jim, aby čas, který zbývá do letošního září, prožily v atmosféře pohody a důležité psychické podpory. Vzhledem k odchodu 6 žáků 5. ročníku se počet dětí v ZŠ na začátku nového školního roku upraví na 54, což se velmi blíží maximální kapacitě školy. Přejeme si, ať tento uspokojivý stav vydrží co nejdéle.
Za kolektiv ZŠ napsal Pavel Borek

Karneval 2010pořádaný rudickou školou se určitě vydařil. Překvapením byla neuvěřitelně velká účast dětí i dospělých, perfektní masky, spousta zábavy a docela "hic" ke konci. Pro příště by snad bylo možné uvážit živou hudbu a větší samostatnost dětí na parketu - prostě těch dospělých tam bylo někdy až moc (ale to je jenom můj osobní dojem). Jinak to byla bezva akce, děti byly nadšené a díky patří obětavým pořadatelům. Malou prezentaci spustíte po kliknutí na obrázek.

Ve čtvrtek 14. 1. 2010 se 3., 4. a 5. ročník vypravil na pracoviště Lipky (školské zařízení pro enviromentální vzdělávání), které nese název Jezírko.

Také do naší školky zavítal Mikuláš s čertem. Za recitování a zpívání byly děti odměněni balíčkem ovoce. Bohužel se chřipka postarala o vysokou nemocnost dětí v měsíci prosinci. Počty zdravých klesly na polovinu, a proto byly třídy spojeny. Vánoční setkání s rodinou se musela odsunout na měsíc leden. I tak se děti se svým vystoupením  líbily. Pod vánočním stromečkem našly děti mnoho nových hraček.Děkujeme tímto mamince Jaškové za finanční příspěvek a mamince Matěnové za nová světýlka na stromeček. Ani hustého sněžení a větru se nezaleklo 60 účastníků vycházky s myslivcem, která se konala v lednu.
Rodiče, kteří mají zájem o zapsání svého dítěte do MŠ Rudice ve školním roce 2010-2011, přijdou k zápisu v úterý 23.2.2010 v době od 15,00 do 16,00 hodin.Všechny děti starší tří let jsou vítány.
Za  MŠ  Pernicová (fotografie v pokračování)
Dne 14.1.2010 navštíví žáci 3. - 5. ročníku výukově vzdělávací program v rámci environmentální výchovy ve specializovaném zařízení LIPKA Brno. Cena 200,- Kč (100,- Kč vstup + 100,- Kč doprava autobusem).
Dne 18.1.2010 se uskuteční rodičovské schůzky od 14.00 do 16.30 hodin.
Dne 22.1.2010 je zajištěna přednáška o životě indických dětí. Přednášející žila dlouhou dobu na různých místech Indie.
Dne 24.1.2010 se uskuteční tradiční dětský karneval v sále DD. Bližší na plakátech a informačních tabulích.

Základní škola a Mateřská škola Hugo Sáňky, Rudice, okres Blansko
Rudice 115, 679 06 Jedovnice

Děkujeme tímto všem sponzorům ŠKOLNÍHO BÁLU 2009, kteří se podíleli formou finanční nebo příspěvkem do tomboly.
Výdělek akce bude tvořit, jako každoročně, základ prostředků na zajištění dětského tábora 2010.

Za všechny děti děkuje Mgr. Lenka Klaibová, ředitelka školy

K 1. září bylo zapsáno do dvou tříd MŠ 40 dětí. Na celý úvazek zde pracují 3 učitelky, Pernicová Radka, Piňosová Markéta a nová paní učitelka Mgr. Pavlína Králíčková z Adamova. Třináct nejmladších dětí se od září dobře adaptovalo.

V měsíci listopadu proběhlo několik zdařilých akcí. Navštívili jsme divadelní představení Pohádkový jarmark v brněnské Polárce. Další už tradiční akcí hlavně pro děti byl Pohádkový les. Sešlo se 150 dětí v doprovodu dospělých. Děkujeme touto cestou  45 organizátorům, kteří buď v kostýmu nebo na startu přispěli ke zdaru akce. Nejvíce díků patří panu Jiřímu Nejezchlebovi, který jako každoročně vzal na sebe nejvíce starostí. Akcí pro dospělé byl Školní bál, letos pojatý jako Kravatový. Plně vyprodaný sál svědčí o úspěšnosti akce. Děkujeme hlavně sponzorům, kteří finančně školní akci podpořili. Dále i rodičům, kteří pomáhali s organizací. Nyní jsme v čase očekávání Vánoc. Vyrábíme vánoční ozdoby, připravujeme vystoupení pro rodiče a těšíme se na stromeček. Díky sponzorům z řad rodičů a prarodičů – paní Farlíkové 1 500 Kč a panu Hruškovi 500 Kč – nakoupíme dárky pod vánoční stromečky v MŠ. Děkujeme za nákup kancelářských a výtvarných potřeb v hodnotě 5 300 Kč firmě BAS a v hodnotě 1 200 Kč paní Jaškové.

Za MŠ R. Pernicová
měl zřejmě i díky solidnímu počasí skvělou účast, hodně pohádkových atrakcí a dobrou organizaci, o kterou se tentokrát zasloužila rudická škola a samozřejmě dlouholetá duše akce, Jirka Nejezchleb. Za všechny děti i dospělé všem organizátorům i učínkujícím děkujeme. Malou prezentaci z akce můžete shlédnout v pokračování.

V úterý 3.11. 2009 proběhl na škole v hodinách anglického jazyka Halloween.

Žáci 4. a 5. ročníku se tímto způsobem seznámili s americkým svátkem. Rozšířili si slovní zásobu na toto téma, naučili se anglickou básničku a navštívili v maskách ostatní žáky a děti MŠ. Pověděli jim, proč se svátek v Americe slaví a přednesli jim básničku, která se říká při koledě na Halloween. Pro velký úspěch se tato akce stane tradicí na naší škole.

Mgr. Martina Šamalíková

Obrázky jako obvykle v pokračování...

V pátek 2.10.2009 se žáci ZŠ a MŠ Rudice a žáci spřátelené ZŠ Olomučany zúčastnili ukázek policejní činnosti na fotbalovém hřišti. K vidění byly ukázky z výcviku služebních psů, dopadení pachatele psem a zásah psa při napadení policisty. Po těchto ukázkách se žáci rozdělili do několika skupin a obcházeli různá stanoviště, na kterých jim policisté předváděli policejní práci.

Na prvním stanovišti si mohli vyzkoušet policejní vybavení: helma, neprůstřelná vesta, obušky, pouta,......  Na druhém stanovišti předváděl policista snímání otisků a dalších stop zločinu. Třetí stanoviště umožňovalo nahlédnout do policejní dodávky a vyzkoušet policejní „minimotorky“. Na posledním stanovišti nás čekali policejní psi a jejich psovodi.

Akce se všem moc líbila a žáci si odnášeli spoustu pěkných zážitků a poznatků.

Mgr. Martina Šamalíková

2.10.2009 – Den s policií ČR (fotbalové hřiště v Rudici - viz samostatný článek)
6.10.2009 – Zahájení školních kroužků:
  • Úterý 13,00 - 13,45 hod. - informatika (Pavel Borek)
    - sport. hry 1.-2. roč. (Lenka Klaibová)
  • Středa 13,00 - 14,00 hod. - náboženství (Martina Martinásková
    14,00 - 14,45 hod. - sport. hry 3. - 5. roč. (Martina Šamalíková)
  • Čtvrtek - ZUŠ Jedovnice
  • Pátek 12,00 – 12,45 hod. - anglický jazyk MŠ (Sabina Konečná)
    13,00 – 13,45 hod. - anglický jazyk 1., 2. ročník (Sabina Konečná)
9.10.2009 – 1. ročník školní drakiády
16.10.2009 – Přednáška o nebezpečí působení patologických jevů na děti (Policie Blansko)
26.10.2009 – Třídní schůzky 14,00 – 16,00 hod.

Ve čtvrtek 24. září 2009 se ZŠ Hugo Sáňky z Rudice účastnila závodu nazvaného Vranovská empiáda. Akce má podobu branného závodu s řadou soutěžních disciplín a odehrává se v lokalitě Vranovského žlebu ve Vranově.

S první zářijovým dnem se rozezvučely zdi školní budovy opět hlasy dětí. Kdo ale předpokládá, že ticho panovalo v budově po celou dobu prázdnin, ten se mýlí. Zvyšující se počet žáků v MŠ si opět vyžádal úpravy, které školu zvelebily, leč obecní pokladnu stály nemalý peníz. Došlo k přestavbě šaten, jejich dovybavení, také prostory ložnic doznaly značných změn. Za práci, kterou odvedli obětaví rodiče, firmy  a zaměstnanci školy děkujeme. Obci patří dík za organizaci a financování akce.

v rudické škole byl zahájen v úterý 1. září. Žáky přivítali pověřená ředitelka školy Mgr. Lenka Klaibová a starosta obce Roman Šebela. V pokračování článku přinášíme pár fotografií z prvního dne školy, školky i školní družiny.

V pondělí 1. června proběhlo v MŠ Pohádkové dopoledne. Děti oblečené od rána do masek se pustily hned po svačině do soutěží v pohádkově vyzdobené tělocvičně. Lezly po žebřinách, aby zazvonily na zvoneček, dále skákaly přes překážky, házely na šaška, jezdily na koloběžce a závěr patřil tanci. Sladká odměna čekala na všechny zúčastněné.

Dne 20. května navštívila naše MŠ hasičskou stanici v Blansku. Hasič pan Josef Kuchař se ujal dětí a provedl je celou budovou. Nejvíce se dětem líbila posilovna, kde si mohly cvičení vyzkoušet. Po občerstvení, které jsme dostali od hasičů, následovala prohlídka techniky. Výsuvná plošina, prohlídka hasičského auta a stříkání z proudnice zaujaly úplně všechny. Výlet se vydařil a plni zážitků jsme se vraceli do školky.

Jedno krásné květnové odpoledne navštívili naši školku rodiče. Děti měly pro ně připravený program plný jarních písniček, básniček, pohádek, zahrály na flétny a na závěr potěšily svoje maminky kytičkou a malým dárkem. Nechybělo ani občerstvení - vlastnoručně upečené cukroví z lineckého těsta. Děkujeme všem rodičům, kteří MŠ navštívili, děti odměnili potleskem a paní učitelky poděkováním za jejich práci.

I letos jsme v měsíci dubnu vyráběli v MŠ čarodějnici. 30.4. dopoledne byla slavnostně upálena v zahradě větrného mlýna. Následovala prohlídka mlýna a pohádka " O babičce Ježi" v podání pana Šebely.

V pokračování článku najdete malou fotoreportáž.

Minulý týden proběhl ve školce masopust. Za velkého jásotu a veselí prošel průvod dětí v maskách celou školou.

Do 1. ročníku ZŠ Hugo Sáňky pro školní rok 2009/2010 bylo zapsáno 8 nových žáků (seznam v PDF).

Jednu prosincovou středu pozvaly děti svoje rodiče do MŠ k vánočnímu stromečku. Po přednášení, zpívání a tancování následovalo ochutnávání vánočního cukroví, které šikovné maminky napekly, vyrábění vánočních svícnů a ozdob. Druhý den čekala děti pod stromečkem zasloužená vánoční nadílka. Poděkování patří hlavně sponzorům, kteří k radosti dětí přispěli: Koubkovi - 5000 Kč na nákup stavebnice, Farlíkovi - vláček a šicí stroj pro děti, Okurkovi - 1050 Kč na nákup dvou dětských stanů. Za všechny děti ještě jednou děkujeme. V měsíci lednu jsme se vydali s panem myslivcem Jiřím Šíblem do lesa pozorovat stopy lesní zvěře a přinesli jim něco na zub. Ani děti nepřišly zkrátka. Opečené špekáčky chutnaly skvěle.


Škoda, že se tak málo rodičů zúčastnilo hodnotné přednášky Mgr. Evy Kovářové z PPP Blansko "Školní zralost dětí", která proběhla v MŠ. Tradičně velkou účastí se mohl chlubit Dětský karneval 25. ledna v Dělnickém domě (obrázky v pokračování). O výbornou náladu se postarali diskžokej pan Kubeš a paní uč. Klaibová, která celý program uváděla.

Ve čtvrtek 5. března proběhne zápis do MŠ. Jste zváni v době od 15 do 16 hod.

Za kolektiv MŠ R.P.

navštívili i rudickou školku. Podívejte se, jak to probíhalo...

Tradiční podzimní školní bál se letos konal 22. listopadu v Dělnickém domě. Příjemným překvapením byl úvodní blok písniček, skvěle zahraných a zazpívaných dětskou rockovou kapelou Kaštánci z Horní Lhoty pod vedením Jany Pernicové. S nimi si zahráli a zazpívali i ředitel školy Mgr. Pavel Borek a jeho pravá ruka, paní učitelka Lenka Klaibová. Úspěch měli fenomenální.

Pak už se zábavy ujali tradiční Velveti a večer, zpestřený tombolou, příjemně uplynul. Služby bufetu byly také vzorné a víno pitelné, takže téměř plný sál vydržel hodně dlouho přes půlnoc. Děkujeme organizátorům i účastníkům povedené akce.

se uskutečnil 18. listopadu. Celá akce vznikla z podnětu dětí. Z pohádkového lesa měly spoustu zážitků a tak jsme si udělali ještě jeden Pohádkový les ve školce, kdy v kostýmech a maskách se děti ukázaly a zatančily všem kamarádům i dospělákům ve škole. (RP)

Obrázky uvidíte v pokračování článku.

Plán práce pro školní rok 2008/2009 ke stažení ve formátu PDF.
Zprávu si můžete zobrazit, stáhnout nebo vytisknout (formát PDF).

V pondělí 1. září začal nový školní rok i v rudické škole. K jeho zahájení poskytl redakci Rudického zpravodaje a internetových stránek krátký rozhovor ředitel školy Mgr. Pavel Borek (čtěte v pokračování článku).

Od 1. ledna navštěvuje naši mateřinku 38 dětí ve věku od dvou do 6-ti let. Děti jsou rozděleny do tříd Berušek a Sluníček. Program MŠ je obohacován různými akcemi.

Dne 23. listopadu se uskutečnil v sále Dělnického domu tradiční ŠKOLNÍ BÁL, tentokrát s tématickým názvem VZHŮRU DO LAVIC.

Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem těm, kteří se na jeho zdárném průběhu podíleli a tím přispěli k vysokému výdělku, který bude tradičně použit na zabezpečení dětského tábora a k nákupu hraček pro MŠ.

Vaše cesty k bezpečí Krizový portál JmK Dráček HasíkPálení klestídTest