Hledání na stránkách
Navigace na stránkách
Předchozí: Mapa stránek

Kontakty
Obecní úřad Rudice
Rudice 7, 67906 Jedovnice
Najdete nás na mapě
GPS: 49°20'22", 16°43'33"
E-mail:obec(zav)rudice.cz
Datová schránka: 9fqa2ej
Tel./fax: (+420) 516 443 528
QR kód: QR kód
Muzeum Větrný mlýn
Tel.: (+420) 602 729 084 Administrace stránek
E-mail: admin(zav)rudice.cz
Království šneka Krasíka

Oznámení o svolání zasedání okrskové volební komise

Veřejné zasedání ZO 15.9.2021 (viz příloha).
OOP - přechodná úprava provozu na veřejných komunikacích (příloha).
Záměr pronájmu prostor informačního střediska na Větrném mlýně (viz příloha).
Veřejné zasedání ZO 30.6. v 18 hod. v sále DD (příloha).
MěÚ Blansko - úprava provozu na komunikaci Rudice - Olomučany (viz příloha).

Stanice JPO a SZS Morava, obec Rudice (profil zadavatele). Dokument:  Stanice JPO a SZS Morava viz příloha.

Záměr pronájmu p.č. 602 (v příloze) a p.č. 603-1 (zde).
Veřejné zasedání ZO dne 9.6.2021 v 18 hod. v sále Dělnického domu (v příloze).
a zpráva o výsledku hospodaření Spolku pro rozvoj venkova Mor. kras (viz příloha).
Oznámení o možnosti převzít písemnost (v příloze).
Platba daně z nemovitosti v roce 2021 (příloha).
Zasedání ZO Rudice 29.4. v 18 hod. v Dělnickém domě - zasedání je veřejné (příloha).
Místní komunikace v Hajcích, obec Rudice (profil zadavatele).
Záměr pronájmu pozemku p.č. 548/1 (v příloze).
MÚ Blansko - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích (viz příloha).
Nařízení Státní veterinární správy viz příloha.
pro rok 2021 v příloze.
č. 8/2020 v příloze.
č. 7/2020 v příloze.
Veřejné zasedání ZO 16.12.2020 (viz příloha).
podkladů pro jednání Valné hromady Svazku Vak (v příloze).
rozpočtu 2022 - 2023 Spolku obcí Mor. kras (v příloze).
Spolku obcí Mor. kras (v příloze).
Záměr daru elektropilíře ke stavebnímu pozemku parc.č. 987/6 (v příloze).
č. 6/2020 v příloze.
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu Rudice - Olomučany (v příloze). Mapka zde.
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu Rudice - Hajce (v příloze). Mapka zde.
Veřejné zasedání ZO 27.10. v Dělnickém domě (v příloze).
Veřejné zasedání ZO v úterý 27.10. (viz příloha).
č. 5/2020 (v příloze).
Krajského úřadu JmK - Aktualizace Zásad územního rozvoje (viz příloha).
Vypnutí dodávky el. energie 3.11.2020 pro oblast Dědina (viz příloha v PDF a seznam dotčených nemovitostí zde).
Sdělení o datu, času a místě otevírání nabídek - pozemek.
MÚ Blansko - Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích (viz příloha).
Místo a čas konání voleb do zastupitelstev krajů (v příloze).
č. 4/2020 (v příloze).
Veřejné zasedání ZO ve středu 23,9. (viz příloha).
Svolání volební komise (v příloze).
č. 3/2020 (v příloze).
č. 2/2020 ( v příloze).
Volby do zastupitelstev krajů - jmenování zapisovatelky (v příloze).
Volby do zastupitelstev krajů - počet volebních okrsků (v příloze).
Záměr prodeje pozemku p.č. 987/6 (viz příloha).
Záměr pronájmu nebytových prostor - restaurace (v příloze).
fasáda bytového domu Rudice 301 (v příloze).
Veřejné zasedání ZO 12.8.2020 v Dělnickém domě (příloha).
Volby do zastupitelstev krajů - počet členů volební komise (příloha).
Veřejné zasedání ZO ve středu 29.7. v Dělnickém domě (viz příloha).
k podání nabídky - Stanice JPO a SZS Rudice (v příloze).
Veřejné projednání Územního plánu obce ve středu 5.8.2020 (viz příloha).
č. 1/2020 o nočním klidu (v příloze).
č. 1/2020 v příloze.
za rok 2019 (schválený) včetně návrhu a příloh (v příloze).
Spolku obcí Moravský kras za rok 2019 (v příloze).
Dopravní automobil pro JSDH Rudice (viz příloha)
Veřejné zasedání ZO 10.6. v Dělnickém domě (viz příloha).
o podání návrhu změny užívání kanalizace (v příloze).
Záměr prodeje části nemovitosti (v příloze).
včetně příloh 1-4 (v příloze).
vodného a stočného za rok 2019 (v příloze).
obce Rudice na rok 2020 (v příloze).
Zasedání ZO Rudice dne 22.4. v Dělnickém domě (viz příloha).
záměr prodeje části pozemku p.č. 612/1 (v příloze).
o regulaci dopravy (v příloze).
obce Rudice na rok 2020 (v příloze).
Vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 (v příloze).
ZŠ a MŠ Rudice na rok 2020 (v příloze).
Zákaz pochůzkového a podomního prodeje (v příloze).
rozpočtu ZŠ a MŠ Rudice na období 2021-2022 (v příloze).
Veřejné zasedání ZO Rudice 11.3.2020 (v příloze).
MÚ Blansko - veřejné projednání Územního plánu Rudice dne 18.3.2020 (v příloze).
honebního společenstva Rudice 19.2. v DD (viz příloha).
č. 8/2019 v příloze.
rozpočtu na roky 2021 až 2023 Spolku pro rozvoj venkova MK (v příloze).
na rok 2020 Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras (v příloze).
č. 7/2019 v příloze.
č. 6/2019 v příloze.
na rok 2020 v příloze.
o poplatku ze psů (v příloze)
o místním poplatku za odpady (v příloze).
Oznámení - výběrové řízení na pozici administrativní pracovník (v příloze).
Svazku VaK měst a obcí na rok 2020 (v příloze).
Veřejné zasedání ZO 18.12.2019 (viz příloha).
o pronájmu nebytových prostor v Dělnickém domě (viz příloha).
Záměr pronájmu bytu (v příloze). Žádost o pronájem ke stažení zde.
č. 5/2019 v příloze.
Veřejné zasedání ZO 27.11.2019 (viz příloha).
Veřejné zasedání ZO 30.10.2019 (viz příloha).
č. 4/2019 (v příloze).

Záměr obce Rudice prodat pozemek ve vlastnictví obce - výzva k podání nabídek ke koupi pozemku p. č. 987/6 v lokalitě „Sad Ru4 – 7RD“ včetně příloh 1., 2. a 3. (soubor PDF v příloze).

Veřejné zasedání ZO 17.9.2019 (viz příloha).
č. 3/2019 (v příloze).
o datu a času konání akce "Motopropadání" (v příloze).
Veřejné zasedání ZO 31.7.2019 (v příloze).
o regulaci hlučných činností (v příloze).
č. 2/2019 (v příloze).
Veřejné zasedání zastupitelstva 19.6. (viz příloha).
obce Rudice za rok 2018 s přílohami.

Návrh závěrečného účtu a Zpráva o přezkumu Spolku obcí MK (viz přílohy).

Veřejné zasedání ZO 29.5. (viz příloha).
o místě a době konání voleb do EP (v příloze).
Volby do EP - první zasedání volební komise (viz příloha).
vodného a stočného za rok 2018 (v příloze).
č. 1/2019 v příloze.
Veřejné zasedání ZO 24.4.2019 (v příloze).
Volby do EP - jmenování zapisovatelky (viz příloha).
Oznámení o losování pozemků Ru4 (viz příloha).
Volby do EP - počet volebních okrsků (viz příloha).
Volby do EP 2019 (v příloze).
Veřejné zasedání ZO 27.3.2019 (viz příloha).
Záměr pronájmu pozemku p.č. 202/3 (v příloze).
obce Rudice na rok 2019 (příloha).
Záměr prodeje stavebních míst Sad RU4 – 7RD - 2. kolo (v příloze).
Oznámení o svolání Valné hromady Honebního společenstva Rudice 13.3. v 18h v obřadní místnosti Dělnického domu v Rudici (v příloze).
školy na rok 2019 (v příloze).
Oznámení JMK o zveřejnění Zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje (v příloze).
Veřejné zasedání ZO 27.2. v Dělnickém domě (viz příloha).
obce na rok 2019 (v příloze).
ZŠ A MŠ Rudice na rok 2019 (v příloze).
na rok 2019 v příloze.
schváleného rozpočtu SVAK na rok 2019 (v příloze).
v příloze.
v příloze.
Veřejné zasedání ZO 19.12.2018 (viz příloha).
(v příloze).
Záměr prodeje pozemku p.č. 1128 (v příloze).
na rok 2019 v příloze.
Záměr prodeje pozemku (v příloze).
Veřejné zasedání ZO 28.11.2018 (viz příloha).
viz příloha.
viz příloha.
Ustavující zasedání ZO Rudice dne 31.10. v 18 hod. v Dělnickém domě (viz přílohu).
Sdělení o datu a času losování pozemků pro stavbu 7 RD v lokalitě Sad (v příloze).
Záměr prodeje pozemků v sadu (RU4) včetně příloh (dokument PDF v příloze).
Veřejné zasedání ZO 26.9.2018 v OS DD - poslední předvolební (příloha).
Volby do obecního zastupitelstva (viz příloha), hlasovací lístek (PDF).
Záměr prodeje pozemku p.č. 987/11 (viz příloha).
První zasedání okrskové volební komise (viz příloha).
Veřejné zasedání ZO 12.9. v OS DD (viz příloha).
Oznámení o zahájení projednání návrhu územního plánu Rudice (v příloze).
Volby 2018 - rozhodnutí o registraci volební strany (v příloze).
Volby 2018 - jmenování zapisovatelky (v příloze).
Volby 2018 - počet volebních okrsků (v příloze).
v příloze.
Volby 2018 - počet členů okrskové volební komise (v příloze).
Veřejné zasedání zastupitelstva obce 31.7.2018 (viz příloha).
Volby do zastupitelstev obcí - počty podpisů na peticích, počet zastupitelů (viz příloha).
schváleného Závěrečného účtu SVAK za rok 2017 (v příloze).
Veřejné zasedání ZO 19.6.2018 (příloha).
Záměr prodeje pozemků (viz příloha).
(v příloze).
za rok 2017 (viz přílohy).
Záměr pronájmu části nemovitosti 283/1 (v příloze).
obce Rudice za rok 2017 s přílohami (dokumenty v PDF).
Veřejné zasedání ZO 31.5. v Dělnickém domě (viz příloha).
Záměr pronájmu pozemku p.č. 610 (v příloze).
Záměr prodeje pozemku p.č. 1107 (v příloze).
Veřejné zasedání zastupitelstva obce ve čtvrtek 26.4. (v příloze).
pro TJ Sokol Rudice, z.s., na rok 2018 (v příloze).
Veřejné zasedání ZO dne 28.3.2018 v Dělnickém domě (viz příloha).
Pronájem Informačního střediska Větrný mlýn (v příloze).
Schválený rozpočet obce Rudice na rok 2018 (v příloze).
Elektronické dražební jednání (nemovitost č.p. 232 s přísl. - viz příloha).
Zasedání zastupitelstva obce 28.2.2018 (v příloze).
Valná hromada Honebního společenstva Rudice 7.3. v 18 hod. v Dělnickém domě (viz příloha).
obce Rudice na rok 2018 (v příloze).
Záměr pronájmu pozemků v NPP RP pro pastvu (v příloze).
Záměr prodeje části nemovitosti (v příloze).
Záměr pronájmu nemovitosti (v příloze).
Záměr pronájmu nemovitosti p.č. 603/1 (viz příloha).
Záměr pronájmu nemovitosti p.č. 602 (viz příloha).
Záměr pronájmu bytu B3 v bytovém domě č.p. 302 (viz příloha).
č. 7/2017 (v příloze).
o zveřejnění rozpočtu SVAK na rok 2018 (v příloze).
Oznámení o místě konání (v příloze).
školy Rudice (v příloze).
školy Rudice na rok 2018 (v příloze).
obce na rok 2018 (v příloze).
Oznámení volební komise (v příloze).
Veřejné zasedání ZO 20.12. v 18 hod. v Obřadní síni Dělnického domu (viz příloha).
hospodaření obce na rok 2019 až 2021 (návrh v příloze).
č. 6/2017 (v příloze).
Jmenování zapisovatele (viz příloha).
SVAK Boskovice (v příloze).
č. 5/2017 (v příloze).
Počet volebních okrsků (příloha).
Veřejné zasedání ZO 29.11.2017 (viz příloha).
Územní rozhodnutí - Pitná voda Jedovnicko (v příloze).
Počet členů okrskové volební komise (v příloze).
č. 2/2017 - Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství (příloha v PDF).
města Blansko  - zákaz vstupu do lesa (příloha v PDF).
Veřejné zasedání ZO 31.10.2017 (příloha).
č. 4/2017 (příloha).
Oznámení zahájení územního řízení - Pitná voda Jedovnicko, k.ú.Blansko, k.ú. Klepačov, k.ú. Olomučany, k.ú. Rudice u Blanska, k.ú. Jedovnice (v příloze).
Místo konání voleb do PS ČR (příloha).
č. 3/2017 (příloha).
Zasedání okrskové volební komise (příloha).
Oznámení o vyhlášení CHKO Moravský kras (příloha).
Veřejné zasedání ZO 27.9. (v příloze).
Jmenování zapisovatelky (v příloze).
Volby do PS - volební okrsky (v příloze).
s T.J. Sokol Rudice o poskytnutí daru (příloha).
Veřejné zasedání ZO ve středu 30.8. (příloha).
Volby do PS - počet členů volební komise (viz příloha).
záměru prodeje pozemku (viz příloha).
č. 2/2017, schválené ZO dne 28.6.2017 (v příloze).
Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras - závěrečný účet za rok 2016 (příloha).
o hospodaření Svazku VaK divize Boskovice (odkaz).
č. 1/2017 viz příloha.
Veřejné zasedání ZO 28.6. v Obřadní síni Dělnického domu (viz příloha).
o poskytnutí dotace T.J. Sokol Rudice pro rok 2017 (v příloze).
Veřejné zasedání ZO 31.5. v obřadní síni Dělnického domu (viz příloha).
Schválený rozpočet obce Rudice na rok 2017 (v příloze).

obce Rudice za rok 2016

(viz dokument a přílohy 1 až 4).

Záměr prodeje pozemku (v příloze).
č. 1/2017 o nočním klidu (dokument PDF v příloze).
Veřejné zasedání ZO 25.4. v Dělnickém domě (viz příloha).
obce Rudice na rok 2017
(viz příloha).
Záměr pronájmu pozemku p.č. 603 (viz příloha).
Záměr pronájmu Informačního střediska u větrného mlýna (viz příloha).
Stavební povolení - vodovod (v příloze).
Pronájem nebytových prostor (viz příloha).
o zveřejnění povinných informací (rozpočtu 2017 a rozpočtového výhledu 2018-2022) v příloze PDF.
honebního společenstva Rudice (příloha v PDF).
obce Rudice na rok 2016 - 2018 (viz příloha).
Záměr pronájmu Informačního střediska na Větrném mlýně (viz příloha PDF).
Veřejné zasedání ZO 22.3.2017 v Obřadní síni Dělnického domu
(viz příloha PDF).
o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků (viz příloha v PDF).

MěÚ Blansko - OŽP:

oznámení o zahájení řízení

(viz příloha v PDF).

o pololetních prázdninách 3. února (bližší informace zde).
Veřejné zasedání ZO dne 20.12. v obřadní síni Dělnického domu.
na rok 2017 v příloze, včetně rozpočtu kanceláře Svazku (příloha 2).
Svazku VaK Blansko v příloze včetně komentáře ke kalkulaci (příloha 2) a komentáře k ceně (příloha 3).
Veřejné zasedání ZO 29.11. v Obřadní síni Dělnického domu (viz příloha).
SÚ Jedovnice - územní rozhodnutí, úprava veřejného osvětlení, k.ú. Rudice u Blanska (dokument PDF v příloze).
Oznámení o době a místě konání voleb (viz příloha).
o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR v Rudici.
Zasedání ZO ve čtvrtek 29.9. v Dělnickém domě (viz příloha).
Rozhodnutí MěÚ Blansko - schválení kanalizačního řádu (v příloze).
ohledně voleb 2016 v Rudici (viz přílohy 1 a 2).
Návrh zadání územního plánu Rudice - část 2.
Návrh zadání územního plánu Rudice - část 1.
Počet členů volební komise (viz příloha).
Pronájem obecního bytu viz příloha.
Záměr prodeje pozemků viz příloha.
výběrového řízení "Oprava chodníků a odstavné plochy" (v příloze).
MěÚ Blansko - zahájení územního řízení - kanalizační řád obce Rudice.
Veřejné zasedání ZO 26.7. v 18 hod. v Obřadní síni Dělnického domu (příloha).
zahájení územního řízení, Rudice, úprava VO, Tumperk (v příloze).
Oprava chodníků a odstavné plochy (viz příloha). Doplňující informace k výzvě stahujte zde.
Záměr pronájmu nemovitosti p.č. 602 (v příloze).
pro T.J. Sokol Rudice, z.s. v roce 2016 (v příloze).
Veřejné zasedání ZO 16.6. v 18 hod. v DD (viz příloha).
obce Rudice za rok 2015 včetně příloh.
za rok 2015 (v příloze).

Moravský kras uveřejňuje

Závěrečný účet, Audit 2015, Návrh rozpočtu 2016.

Záměr prodeje části pozemku p.č. 370/1 (viz příloha).
výběrového řízení zakázky Stanice JSDH a SZS (v příloze). Další dokumenty k zakázce najdete na profilu zadavatele.
výběrového řízení zakázky Rudice,úprava VO Tumperk (v příloze). Další dokumenty k zakázce najdete na profilu zadavatele.
vodného a stočného za rok 2015 (viz příloha).
Stavba objektu SDH a SZS (viz příloha).
Úprava veřejného osvětlení Tumperk (v příloze).
28.4. v 18 hod. v obřadní síni Dělnického domu (viz příloha).
Vodovodní přivaděč Jedovnice-Rudice, přípolož ke kanalizaci (viz příloha).
- komunikace (viz příloha).
Oznámení o zahájení řízení - vodovodní přivaděč (v příloze).
Změny územního plánu RU6 a RU8, přílohy jsou k nahlédnutí na OÚ, ke stažení viz dále...
Zasedání ZO ve středu 30.3. v Obřadní síni Dělnického domu (viz příloha).
Záměr prodeje pozemku 307/1 (viz příloha).
Záměr prodeje pozemku 648/2 (viz příloha).
obce Rudice pro rok 2016 (příloha v PDF).
Valná hromada honebního společenstva Rudice 6.4. v 18 hod. v DD (viz příloha).
Veřejné zasedání ZO ve čtvrtek 3.3. v 18 hod. v OS DD (viz příloha).
Textová část v souboru PDF, grafika v souboru ZIP.
Textová část v souboru PDF, grafika v souboru ZIP.
Veřejné projednání změn ÚP RU6 a RU8 11.2. na OÚ Rudice (viz příloha).
- zokruhování vodovodu u větřáku (viz příloha).
z rozpočtu obce Rudice na léta 2016 - 2018 (viz příloha).
Exekuční příkaz (prodej nemovitosti - viz příloha).
po kapitolách (viz příloha).
Veřejné zasedání ZO 17.12. v Obř. síni Dělnického domu (viz příloha).
v 18 hod. v Obřadní síni Dělnického domu (viz příloha).
Územní rozhodnutí - vodovodní přivaděč Jedovnice-Rudice, přípolož ke kanalizaci (viz příloha).
Záměr pronájmu pozemku (viz příloha).
Usnesení o exekuci - dražební vyhláška (viz příloha).
viz příloha.
Usnesení o exekuci (viz příloha).
Záměr pronájmu pozemku (viz příloha).
Územní rozhodnutí - úprava veřejného osvětlení (viz příloha).
Územní rozhodnutí, obnova vedení NN - Tumperk, k.ú. Rudice u Blanska (část 1, část 2).
ve středu 30. září v 18 hod. v Obřadní síni Dělnického domu (program viz příloha).
Záměr pronájmu pozemku (viz příloha).
Záměr pronájmu pozemku (viz příloha).
Záměr pronájmu pozemku (viz příloha).
Záměr pronájmu pozemku (viz příloha).
Záměr pronájmu pozemku (viz příloha).
Zahájení územního řízení - kabelizace VO obce Rudice (viz příloha).
díla - oddělená kanalizace - mezi obcí Rudice a SVAK (viz příloha)
SÚ Jedovnice - Zahájení ÚŘ stavby vodovodního přivaděče (připoložení), viz příloha.
v 18 hod. v Obřadní síni Dělnického domu (viz přílohu).
Zahájení územního řízení (viz přílohu).
v 18 hod. v obřadní síni Dělnického domu (viz příloha).
č. 11/2015- záměr prodeje části pozemku 281/1 (viz příloha).
T.J. Sokol Rudice na rok 2015 (viz příloha).
v 18 hod. v obřadní síni Dělnického domu (program v příloze).
Záměr pronájmu - viz příloha.
v 18 hod. v obřadní síni Dělnického domu (program viz příloha).
obce Rudice za rok 2014 (viz soubor PDF v pokračování, přílohy 1 až 4 najdete ve společném souboru ZIP zde).

č. 1/2015 o odpadech (příloha PDF).

Komentář k platbám v roce 2015 (PDF ke stažení)

bude ve středu 29. dubna v 18 hod. v obřadní síni Dělnického domu. Program v příloze.
Oznámení změn územního plánu Rudice Ru6 a Ru8 (viz přílohy v pokračování).
dne 30.4. od 8 do 17 hod. na Tumperku (viz příloha).
honebního společenstva Rudice 28.4. (blíže viz příloha)
Svazku vodovodů a kanalizací 20.4. v Blansku (viz příloha).
na Tumperku (viz příloha).
dne 31.3.2015 v 18 hod. v Obřadní síni Dělnického domu. Program ve vyhlášce.
Přerušení dodávky el. proudu 30.3. od 13 do 14 hod. pro průmyslovou zónu (podrobnosti).
Dokument PDF v příloze.
Výzva k vyzvednutí písemnosti
Opatření obecné povahy č. 1/2015 (v příloze) - změna územního plánu Ru4 (dále v pokračování).
4.2.2015 v 18 hod. v obřadní místnosti Dělnického domu.
Zasedání ZO 18.12. v 18 hod. v Obřadní síni Děl. domu (program viz příloha).
na rok 2015 v příloze (PDF).
části obecního pozemku (viz text v příloze a grafiku zde).
První řádné zasedání nového zastupitelstva (vyhláška v příloze).
nově zvoleného zastupitelstva obce bude 4.11. v 18 hod. v sále Dělnického domu, program zde nebo v souboru PDF ke stažení.
Vypínání proudu 6.11.2014 - blíže viz zde. Další vypínání nás čeká 25.11. (zde).
Oficiální zápis o výsledku voleb do ZO v Rudici (viz příloha v PDF).
o konání veřejného projednání návrhu Změny Územního plánu obce Rudice, označené Ru4 (viz textová příloha v PDF a grafické soubory v ZIP).
o vypnutí proudu v celé obci 16., 21. a 24.10. (viz příloha v PDF)
v Rudici 10. a 11. října (viz příloha).
v Obřadní síni Dělnického domu. Program v příloze.
na dodávku malého rozsahu - kompostéry a další, viz přílohu.
Vypnutí proudu 8.9.2014 (viz příloha).
Program v příloze.
Počet členů okrskové volební komise.

Pro obec Rudici je stanoven jeden volební obvod. Počet schválených zastupitelů pro volební období 2014-2018 je 15.
Počet podpisů na peticích
(§21 odst. 4 zák. č. 491/2001 Sb.):
Nezávislí kandidáti - 37
Sdružení nezávislých kandidátů - 65
Počty zastupitelů (tabulka XLS)
Registrační úřady (dokument DOCX)

v Obřadní síni DD (biz příloha).
na ZŠ Rudice (opravy ZT a UT) v příloze.
v 18 hod. v obřadní síni Dělnického domu (program viz příloha).
obce Rudice za rok 2013 (viz přílohy)...
Spolku obcí Moravský kras (viz přílohy)...
Spolku obcí Moravský kras (příloha v PDF).
Dokumenty k nahlédnutí před valnou hromadou 16.6.2014 v Blansku (viz seznam a odkazy dále).
stavebního odboru, o zahájení řízení o uzavírce silnice v Lažánkách a příslušných trasách objížděk (viz příloha).
o vypínání el.proudu 30.5. (viz příloha).
28.5.2014 v obřadní síni Dělnického domu (viz příloha).
stavby "Rekonstrukce ZTI a UT" rudické školy v příloze (PDF).
ohledně označení majetku v katastru (viz příloha v PDF).
Vypnutí proudu 16.5. - viz pokračování a přílohu (PDF).
Vyhláška viz příloha (PDF).
za rok 2013
č. 1/2014 (odpady) s komentářem pro rok 2014 v příloze.
o vyhlášení výběrového řízení na zaměstnance OÚ (viz příloha).
ohledně jiného postupu při usmrcování kormorána velkého (viz příloha).
v přílohách PDF (viz dále).
V 18 hod. v Obřadní síni Dělnického domu (viz příloha).
Oznámení o zahájení projednání změny uzemního plánu obce Rudice pod označením RU8 v příloze.
Oznámení o zahájení projednání změny uzemního plánu obce Rudice pod označením RU4 v příloze.
na rok 2014 v příloze (PDF).
v obřadní síni Dělnického domu.
Dražba nemovitosti Rudice č.p. 75, viz příloha (PDF).
19.12. v obřadní síni Dělnického domu (viz příloha)
po kapitolách v příloze.
Zasedání ZO dne 27.11. v Dělnickém domě (viz příloha).
na místo zaměstnance Obecního úřadu (viz příloha).
viz příloha...
Záměr pronájmu viz příloha.
v přílohách (okrsky, počet členů volební komise, zapisovatelka, termín voleb).
dne 25.9.2013 v 18 hod. v Obřadní síni Dělnického domu. Program viz příloha.
o vypnutí el. proudu dne 28.9., viz příloha
záměru pronájmu pozemku v příloze.
Ru 6-7 v příloze,
Vyhlášení ředitelského volna
Jm kraje o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
záměru pronájmu pozemku v příloze.
měst a obcí za rok 2012
26. června v 18 hod. v OS DD.
Záměr odprodeje pozemku
na IX. valnou hromadu Svazku VaK
Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras
viz příloha.
Spolku obcí pro rozvoj venkova Moravský kras za rok 2012 a přílohy.
ohledně změn Ru5
ohledně změny územního rozhodnutí Ru5
- vyrozumění o pokračování v řízení o odstranění stavby - veřejné osvětlení
o odpadech včetně informace o způsobech platby a příloh 1 - 3.
Veřejné zasedání ZO 24.4.2013
o přerušení dodávky el. proudu 22.4.2013.
rozšíření veřejného osvětlení
obce za rok 2012
za rok 2012
Územní rozhodnutí, kanalizace Rudice,
ohledně zjištění okolností úmrtí
Zahájení řízení o dodatečném povolení stavby veřejného osvětlení (2)
Zahájení řízení o dodatečném povolení stavby veřejného osvětlení (1)
Usnesení - přerušení řízení o odstranění stavby veřejného osvětlení (2).
Usnesení - přerušení řízení o odstranění stavby veřejného osvětlení (1).
Zasedání zastupitelstva ve čtvrtek 14.3.
ke stažení
Zahájení územního řízení a nařízení ústního jednání ohledně výstavby kanalizace v Rudici
ohledně nabídky práce uklízečky
Zahájení řízení k odstranění stavby
Záměr obce ohledně pronájmu inform. střediska na větrném mlýně
Veřejná vyhláška Stavebního úřadu MÚ Blansko
k nemovitosti Rudice č.p. 323
Vyhlášení termínů voleb.
První zasedání volební komise.
Návrh rozpočtu Svazku vodovodů a kanalizací na rok 2013 viz příloha.
v 18 hodin v obřadní místnosti DD. Program viz příloha.
Kromě dokumentu v příloze si můžete stáhnout bližší informaci FÚ Blansko ve formátu DOC zde a pokyny pro plátce daně z nemovitostí ve formátu PDF zde.
Jmenování zapisovatelky.
Vyhlášení počtu volebních okrsků.
Stanovení počtu členů okrskové volební komise.
Mimořádný termín - jde hlavně o výstavbu nové kanalizace v obci.
začíná v 18 hod. v obřadní síni Dělnického domu (program viz příloha).
Údržba a vyřezávání dřevin a křovin - povinnosti majitelů s ohledem na elektrické vedení...
viz příloha.
viz příloha.
se bude konat v obřadní místnosti Dělnického domu v 18 hodin.
ohledně konzumace lihovin pochybného původu.
v Dělnickém domě, viz příloha.
Záměr prodeje bytu A-5 v bytovém domě č.p. 301.
Územní rozhodnutí + stavební povolení, úprava distribuční sítě NN, k.ú. Rudice u Blanska.
Územní rozhodnutí + stavební povolení, úprava distribuční sítě NN, k.ú. Rudice u Blanska.
- doplnění výběrového řízení na provozovatele Sběrného dvora v Rudici.

na provoz sběrného dvora odpadů v Rudici. Všechny potřebné dokumenty stahujte v příloze.

Zahájení územního a stavebního řízení, rozšíření distribuční sítě NN, k.ú. Rudice u Blanska.
VAS, a.s. Boskovice za rok 2011 v příloze.
viz příloha ve formátu PDF.
ve formátu PDF ke stažení zde, příloha 1 (zápis z kontroly) zde, příloha 2 (komentář k záv. účtu) zde, příloha 3 (rozvaha) zde, příloha 4 (rozvaha škola) zde.
Program zasedání viz dokument PDF.
- vypnutí proudu 6.6. od 7 do 16 hod.
Podepsaná vyhláška ve formátu PDF je ke stažení zde.
Podepsaná vyhláška ve formátu PDF (bez příloh, které najdete zde) je ke stažení zde.

Územní rozhodnutí + stavební povolení, novostavba rodinného domu s garáží + prodloužení inž. sítí, k.ú. Rudice u Blanska.

Příloha: SKMBT_C25312041110430.pdf

Územní rozhodnutí + stavební povolení, novostavba rodinného domu s garáží + prodloužení inž. sítí, k.ú. Rudice u Blanska.
Závěrečný účet Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras za rok 2011.
o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.
Veřejné zasedání ZO bude ve středu 28.3. v obřadní místnosti DD.
na rok 2012.
o projednání návrhu zadání změny ÚP.
informačního střediska u Větrného mlýna v Rudici.
- zahájení územního + stavebního řízení, novostavba rodinného domu s garáží, prodloužení hl. řadů inženýrských sítí...
ke koncepci "Aktualizace Integrovaného programu ke zlepšení kvality ovzduší Jihomoravského kraje III"
(viz pokračování a přílohu).
o svolání valné hromady Honebního společenstva Rudice.
o možnosti převzít písemnost.
Oznámení o možnosti vyzvednout písemnost.
o vypnutí el. proudu dne 30.1.2012.
Oznámení o možnosti vyzvednout písemnost.
v 18 hod. v obřadní místnosti DD
Zasedání ZO dne 30.11.2011 - dokument je ke stažení zde.
Rozpočet ve formátu JPG k prohlédnutí a ke stažení je zde.
Oznámení o vydání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje - dokument ve formátu PDF zde.
Usnesení o umístění stavby Rudice - úprava distribuční sítě NN a veřejného osvětlení... dokument ve formátu PDF ke stažení zde.
Veřejné zasedání ZO dne 31.10.2011, dokument ve formátu DOC ke stažení.
o zamýšleném odprodeji bytů. Podrobnosti s termíny prohlídek v dokumentu PDF zde.
Zahájení územního a stavebního řízení, distribuční síť NN a veřejné osvětlení, k.ú. Rudice u Blanska, dokument ve formátu PDF ke stažení zde.
Veřejné zasedání ZO dne 29.9.2011 - vyhláška ve formátu DOC ke stažení.
o dražebním roku dne 18.10.2011 - dokument ve formátu PDF zde.
Vyhláška ve formátu PDF ke stažení zde.
Novostavba rodinného domu (Ing. Stanislav Zítka) - dokument ve formátu PDF zde.
Vyhláška ve formátu PDF zde.
Vyhláška ve formátu PDF zde.
Vyhláška ve formátu PDF zde.
přeložka sloupu NN, k.ú. Rudice u Blanska, PDF zde.
nástavba a přístavba rodinného domu, k.ú. Rudice u Blanska, PDF zde.
nástavba, přístavba a stavební úpravy rodinného domu, k.ú. Rudice u Blanska - PDF zde.

Dne 30.6.2011 bylo vyhlášeno výběrové řízení na stavební práce akce "Sběrný dvůr Rudice".
- Zakázka je financována ze zdrojů EU, Operační program životní prostředí, Prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
- Zakázka se řídí Závaznými pokyny pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona 137/2006 Sb. v programovém období 2007-2013 (dále jen "Závazné postupy"), které byly schváleny usnesením vlády č. 48 ze dne 12. ledna 2009, a jsou v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce.
- Limit výběrového řízení: zakázka malého rozsahu na stavební práce 3. kategorie dle Závazných pokynů.
Výběrové řízení je zadáno prostřednictvím DEA Energetická agentura s.r.o. na základě mandátní smlouvy č. 11079 s ohledem na § 151 ZVZ č. 137/2006 Sb.
Zájemci o Zadávací dokumentaci se mohou hlásit na email: sekerkal@dea.cz nebo na tel. 545110142, ve všední dny od 9:00 do 15:00 hod.

Upozornění!
Z důvodů změny v zadávací dokumentaci byl termín odevzdání nabídek posunut z 15.7.2011 na 8.8.2011. Účastníci, kteří se dosud nepřihlásili, se mohou o nové podklady přihlásit na email: sekerkal@dea.cz nebo na tel. 545110142, ve všední dny od 9:00 do 15:00 hod.

Nové podklady budou všem uchazečům poskytnuty od 25.7.2011.

Dne 15.7.2011 starosta obce Rudice Roman Šebela

- veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 23.6.2011 - dokument ve formátu DOC ke stažení zde.
záměru směny pozemků - dokument ve formátu DOC zde, příloha (situace v katastrální mapě ve formátu PDF) zde.
Zahájení územního + stavebního řízení, přeložka sloupu NN, k.ú. Rudice u Blanska - oprava - PDF zde.
Vyhláška o pořádání veřejného zasedání zastupitelstva dne 31.5.2011 ve formátu DOC ke stažení.
o zahájení územního a stavebního řízení a ústním jednání ohledně stavebních úprav domu čp. 27 v Rudici (dokument ve formátu PDF ke stažení).
Vyhláška o pořádání veřejného zasedání ZO dne 27.4. ve formátu DOC ke stažení zde.
o záměru pronájmu pozemků k zemědělské činnosti, dokument ve formátu PDF ke stažení zde.
o záměru prodeje pozemků, dokument ve formátu PDF ke stažení zde.
ohledně identifikace sčítacího komisaře pro obec Rudice, dokument ve formátu PDF ke stažení.
Text vyhlášky ve formátu PDF ke stažení.
Dokument ve formátu PDF ke stažení zde.
Dokument ve formátu PDF ke stažení zde.
ohledně záměru pronájmu Informačního střediska Větrný mlýn, ke stažení zde.
Kontaktní údaje ČSÚ v Blansku a sběrného místa v Jedovnicích, ke stažení zde.
o vydání dražební vyhlášky ohledně dražby proti povinné Kamile Kocmanové, Rudice 179, dokument ve formátu PDF ke stažení.
Výběrové řízení na pronájem bytu B1, dokument ke stažení zde.
ohledně zrušení místa trvalého pobytu paní Jany Krejčí ke stažení zde.
ohledně zrušení místa trvalého pobytu paní Libuše Krejčí ke stažení zde.
Výzva k odstranění vraku vozidla z veřejné komunikace, dokument ke stažení zde.
o zahájení řízení o vydání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, datu a místu veřejného projednávání a zveřejnění dokumentace, ke stažení ve formátu PDF zde.
ohledně opatrovnictví osob (zrušení trvalého pobytu) ke stažení zde.
ohledně zasedání ZO dne 22.2.2011 ke stažení zde.
Územní rozhodnutí a stavební povolení, úprava distribuční sítě - dokument PDF ke stažení zde.
Územní rozhodnutí a stavební povolení, úprava distribuční sítě - dokument PDF ke stažení zde.
ohledně záměrů prodeje některých obecních pozemků. Dokumenty ve formátu PDF ke stažení zde, zde a zde.
Zahájení územního a stavebního řízení ohledně úprav distribuční sítě, dokument PDF ke stažení zde.
- veřejné zasedání ZO Rudice dne 17.12. v 18 hod. v DD, vyhláška (PDF) je ke stažení zde.
o záměru prodeje pozemků, ke stažení zde a zde.
Veřejné zasedání ZO Rudice dne 30.11.2010 - dokument ke stažení zde.
- záměr odprodeje pozemků v Hajcích: 17, 18, 19, 20, 21 (dokumenty DOC), oznámení (dokumet PDF) a situace (dokument PDF).
Ustavující zasedání ZO Rudice dne 10.11.2010 v 18.00 hod. v sále Dělnického domu - dokument ve formátu PDF ke stažení zde.
Územní rozhodnutí + stavební povolení, trafostanice v průmyslové zóně, k.ú. Rudice u Blanska, ke stažení ve formátu PDF zde.
o komunálních a senátních volbách ve dnech 15. a 16. října 2010 v Rudici ke stažení zde.
Zasedání zastupitelstva obce dne 30.9.2010 - vyhláška ke stažení zde.
Územní rozhodnutí a stavební povolení - stavba trafostanice - zde (PDF).
Územní rozhodnutí a stavební povolení - kryté garážové stání - zde (PDF).
Volby do zastupitelstva obce Rudice - jmenování zapisovatelky - dokument ve formátu DOC ke stažení zde.
Pokračování územního a stavebního řízení, rozšíření sítě NN, k.ú. Rudice u Blanska, dokument ve formátu PDF ke stažení zde.
pro volby do obecních zastupitelstev 2010 ke stažení zde.
týkající se zasedání ZO Rudice dne 28.7.2010 ke stažení zde.

Potřebné počty podpisů, tabulka XLS zde.

Registrační místa okresu Blansko, dokument DOC zde.

Stavebního úřadu Jedovnice ohledně zahájení uzemního a stavebního řízení - kryté garážové stání - ke stažení ve formátu PDF zde.
ohledně veřejného zasedání ZO Rudice dne 30.6.2010 ke stažení zde.
ze dne 16.6.2010 ohledně zákazu vstupu do lesa v oblasti působnosti MěÚ Blansko ke stažení zde.
ohledně následků smršti a zákazu vstupu do lesa zde.
podle směrnic MZe ve formátu XLS (tabulka M$ Excel) ke stažení zde.
ohledně čistoty pitné vody po nedávných povodních. Dokument ve formátu PDF ke stažení zde.
Oznámení o zahájení územního a stavebního řízení, rozšíření sítě NN, k.ú. Rudice u Blanska - ke stažení zde.
ohledně zasedání zastupitelstva obce dne 26. května ke stažení zde.
spolku pro rozvoj venkova Moravský kras je ke stažení zde.
je ke stažení zde.
ohledně voleb do PS ČR v Rudici je ke stažení zde.
č.j. MJED SÚ-532-452-10 ohledně umístění stavby - přístavby garáže u domu č.p. 319. Dokument PDF ke stažení zde.
Zasedání zastupitelstva obce dne 28.4. ke stažení zde.
ke stažení ve formátu PDF zde.
o odpadech ke stažení zde (ve formátu PDF).
Stavební povolení - rozšíření sítě NN v Hajcích - ke stažení zde.
Veřejná vyhláška ke stažení (PDF).
Dokument PDF ke stažení zde.
ohledně zasedání zastupitelstva dne 18.3.2010 ke stažení zde.
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo zaměstnance „Informačního střediska“ v areálu Větrného mlýna v Rudici - PDF stahujte zde.
ve formátu PDF stahujte zde.
Pronájem prostor Informačního střediska na Větrném mlýně - PDF stahujte zde.
Zahájení územního a stavebního řízení, rozšíření sítě NN, KÚ Rudice u Blanska (PDF ke stažení zde).
- oznámení o uložení exekučního příkazu pro pana René Urbana ke stažení zde.
Díky pomoci Evrpského sociálního fondu se v naší obci podařilo zajistit jedno pracovní místo. Podrobnosti zde.
Veřejná vyhláška odboru životního prostředí Blansko ohledně kanalizace a vodovodu v Hajcích ke stažení zde.
ohledně vyzvednutí daňových písemností pro pana Jana Opletala ke stažení zde (PDF).
ohledně úklidu chodníků v zimním období zde.
- zasedání zastupitelstva obce dne 22.12. ke stažení zde.
ohledně výběrového řízení na byt v bytovém domě 301/2 - text vyhlášky zde, příloha s upřesněním údajů zde.
s nabídkou prodeje pozemku v Hajcích je ke stažení zde.
Zasedání ZO dne 30. listopadu v 18.00 hod. v obřadní síni DD. Vyhláška ve formátu PDF ke stažení.
v KÚ Rudice u Blanska - vyhláška Pozemkového fondu ČR zde.
pro pana Radima Ušela ke stažení zde.
- veřejné zasedání ZO Rudice dne 27.10.2009 - ke stažení zde.
ohledně prodeje stavebního pozemku v Rudici ke stažení zde.
pro pana Michala Kohoutka. Dokument ve formátu PDF ke stažení zde.

ohledně záměru prodeje pozemků jsou ke stažení zde.

Zasedání zastupitelstva 30.9. - čtěte zde.

- výběrové řízení na byt A5 - stahujte zde.

Volby do PS - 3. Stahujte zde.
Volby do PS - 2. Stahujte zde.
Volby do PS - 1. Stahujte zde.
Vyhláška ke stažení zde.
Rozhodnutí, vydané stavebním úřadem Jedovnice panu Zajíčkovi z Kuřimi.

Vyhláška č. 18/2009 - výběrové řízení na byt  A-5 v obecním bytovém domě č.p. 301 (1 + KK) je zde.

ohledně zasedání ZO dne 30. června je zde.

ohledně voleb do EP v Rudici zde.
Zasedání ZO dne 14.5.2009 - ke stažení zde.

týkající se voleb do Evropského parlamentu ve dnech 5.-6.6.2009, k přečtení, případně ke stažení ve formátu DOC: zde, zde a zde.

ke stažení zde.
ke stažení zde.
ke stažení zde.
- výběrové řízení na zaměstnance informačního střediska v areaálu Větrný mlýn. Dokument k prohlédnutí a stažení ve formátu DOC zde.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 o odpadech - čtěte zde.
o záměru prodeje pozemku, čtěte zde.
k prohlédnutí a stažení zde.
Veřejné zasedání ZO dne 31.3.2009 - čtěte zde.
ke stažení zde.
ke stažení zde.
ohledně pronájmu informačního střediska u Větrného mlýna. Podrobnosti a podmínky zde.
Veřejné zasedání ZO Rudice 26.2. v 18 hod. v obřadní síni DD. Program zasedání je zde.
Územní rozhodnutí o rozšíření inženýrských sítí pro výstavbu RD v Hajcích.
Výzva k vyzvednutí písemnosti pro pana Jana Musila (*1956), Rudice 171 - podrobnosti zde.
Veřejné zasedání ZO Rudice v obřadní síní DD 17.12. v 18,00 hod. Podrobnosti zde.

Veřejné zasedání ZO 27.11.2008 - soubor ve formátu DOC ke stažení.

Prodej pozemku - soubor ve formátu DOC ke stažení.

Rozhodnutí SÚ Jedovnice - soubor ve formátu PDF ke stažení.

Oznámení o projednání návrhu - soubor ve formátu PDF ke stažení.

Návrh zadání - soubor ve formátu PDF ke stažení.

Grafická příloha - soubor ve formátu PDF ke stažení.

Prodej pozemku - soubor ve formátu DOC ke stažení.

Rozhodnutí SÚ Jedovnice - soubor ve formátu PDF ke stažení.

Výběrové řízení na byt A-1/301 - soubor ve formátu DOC ke stažení.

Veřejné zasedání ZO 30.10.2008 - soubor ve formátu DOC ke stažení.

Rozhodnutí SÚ Jedovnice - soubor ve formátu PDF ke stažení.

Rozhodnutí SÚ Jedovnice - soubor ve formátu PDF ke stažení.

Veřejná vyhláška stavebního úřadu Jedovnice - soubor ve formátu PDF ke stažení.

Veřejná vyhláška SÚ Jedovnice - soubor ve formátu PDF ke stažení.

Veřejná vyhláška stavebního úřadu Jedovnice - soubor ve formátu PDF ke stažení.

Veřejná vyhláška SÚ Jedovnice - soubor ve formátu PDF ke stažení.

Veřejná vyhláška stavebního úřadu Jedovnice - soubor ve formátu PDF ke stažení.

Vaše cesty k bezpečí Krizový portál JmK