Categories: CČSH
      Date: 17.11.2014
     Title: Předvánoční zamyšlení
faráře Církve čs. husitské Martina Kopeckého čtěte zde, pozvání na letošní sváteční bohoslužby zde.