Categories: CČSH
      Date: 5.4.2017
     Title: Velikonoční bohoslužby

Srdečně Vás osobně věřící (kteréhokoliv vyznání), hledající i nevěřící zveme na tato sváteční setkání ve společenství Církve československé husitské.

VELIKONOČNÍ TÝDEN V RUDICI V KAPLI SV. BARBORY

V SOBOTU 8. 4. v 15 hodin Květná sobota s požehnáním ratolestí, Pašije, svátost Pokání.
NA BÍLOU SOBOTU 15. 4. ve 14 hodin Vigilie hodu Božího velikonočního, žehnání pokrmů, největší svátek v roce.

Na viděnou se těší s Vámi Váš farář Martin Kopecký.