Hledání na stránkách
Navigace na stránkách
Předchozí: Církev čs. husitská
Další: Vycházky
Kontakty
Obecní úřad Rudice
Rudice 7, 67906 Jedovnice
Najdete nás na mapě
GPS: 49°20'22", 16°43'33"
E-mail:obec(zav)rudice.cz
Datová schránka: 9fqa2ej
Tel./fax: (+420) 516 443 528
QR kód: QR kód
Muzeum Větrný mlýn
Tel.: (+420) 602 729 084 Administrace stránek
E-mail: admin(zav)rudice.cz
Království šneka Krasíka

Klub rudických důchodců řídí 12členný výbor, jehož předsedkyní je paní Irena Resová. Výbor se schází na základě plánu práce a při přípravě kulturních akcí. Ve spolupráci s Kulturním domem v Blansku jsou zajišťovány společenské akce, kdy nám hosté připraví kulturní vystoupení. V předjaří, obvykle začátkem dubna, se koná tradiční "Předvelikonoční", v prosinci pak "Předvánoční" posezení s hudební produkcí. Tyto akce jsou pořádány již několik let a vždy se setkávají s kladným ohlasem a velkou návštěvností. V jarním období se také uskutečňuje autobusový zájezd, uspořádaný i pro nejstarší seniory v obci, jehož tématická náplň je vždy směrována na novinky, zajímavosti a pozoruhodnosti v rámci kraje, což umožní i těm, kteří nejsou schopni sami cestovat, vidět všechno na vlastní oči. Oblíbené jsou také zájezdy vlakem do Prahy nebo příležitostně pořádané zájezdy na divadelní představení do Brna. K dalším aktivitám rudických seniorů patří pravidelné čtvrteční vycházky do blízkého i vzdálenějšího okolí obce.

Z akcí klubu důchodců

<< <  Stránka 8 z 8
19.2.2009

Dne 4. března 2009 v 16 hod. se v Dělnickém domě bude konat estrádní vystoupení souboru „Radost" z Blanska. Současně bude instalována výstavka ručních prací - vyšívání. Akce je pořádána v rámci spolupráce s KD v Blansku. Zveme všechny občany, vstupné je 10 Kč.

Předvelikonoční posezení se uskuteční 2. dubna 2009 v 15 hod. v DD Rudice. K tanci i poslechu bude provázet „Duo Peterka - Krška". Občerstvení a tombola zajištěny. Zveme všechny občany. Vstupné 25 Kč.

V měsící květnu připravujeme pro rudické seniory zájezd za pamětihodnostmi Jihomoravského kraje. Podrobnosti budou upřesněny místním rozhlasem.

také najdete pár obrázků z jedné z pravidelných vycházek do okolí Rudice.

22.5.2008

Návštěvu nově otevřených prostor v Křtinském údolí uspořádal v květnu 2008 Klub důchodců Rudice. Senioři si mohli prohlédnout kdysi přísně utajované podzemní velitelství čs. armády a v druhé části prohlídky zbytky německé podzemní továrny na letecké motory.

2.5.2008
SetkáníJarní setkání představitelů obce a rudických seniorů se stalo milou tradicí. To letošní bylo uspořádáno zásluhou rudického SPOZ 29. dubna 2008 v sále Dělnického domu. Za hojné účasti rudických seniorů promluvil starosta o úspěších i problémech obce, zodpověděl řadu písemných dotazů a reagoval i na připomínky z pléna, z nichž nejrozsáhlejší přednesla paní Matušková ohledně možností zlepšení dopravní obslužnosti obce, zvláště vzhledem ke starším a pohybově handicapovaným občanům, jakož třeba i pro matky s malými dětmi. Po občerstvení bylo promítnuto několik filmů se vztahem k Rudici, přítomné pamětníky zřejmě nejvíce zaujaly dva dnes už historické snímky o doktoru Vašíčkovi z Jedovnic.
13.3.2008

Klubu důchodců dne 13. března 2008, spojené s kulturním programem, zpěvem i tancem.

27.9.2007

uspořádal rudický Klub důchodců 27. září 2007. Počasí moc nepřálo, střídavě pršelo a bylo i dost zima, ale nakonec ve sklípku bylo fajn.

<< <  Stránka 8 z 8

Vaše cesty k bezpečí Krizový portál JmK Dráček HasíkPálení klestídTest