Hledání na stránkách
Navigace na stránkách
Předchozí: Rudická galerie
Kontakty
Obecní úřad Rudice
Rudice 7, 67906 Jedovnice
Najdete nás na mapě
GPS: 49°20'22", 16°43'33"
E-mail:obec(zav)rudice.cz
Datová schránka: 9fqa2ej
Tel./fax: (+420) 516 443 528
QR kód: QR kód
Muzeum Větrný mlýn
Tel.: (+420) 602 729 084 Administrace stránek
E-mail: admin(zav)rudice.cz
Království šneka Krasíka

 

Rudická kaple sv. Barbory

Kaple sv. Barbory v RudiciKaple byla v Rudici otevřena a požehnána 21.9.2002. Je zasvěcena sv. Barboře, patronce naší obce (je mimo jiné patronkou horníků a jeskyňářů). Kaple je určena k církevním obřadům a k poslednímu rozloučení s rudickými občany. Jejím vlastníkem je Římskokatolická farnost Jedovnice a jejím zástupcem je farář  jedovnické farnosti, do které patří i Rudice. Tím je v současné době ICLic. Václav Trmač. Kontakt: Kostelní 38, 67906 Jedovnice, tel.: 516 442 221, mail: . Mše svaté s nedělní platností se v kapli konají  každou sobotu v 18 hod. (v létě) a v 17 hod. (v zimě).

 

<< <  Stránka 3 z 3
5.9.2012

V září je to přesně 10 let (21.9.2002), co byla vysvěcena a veřejnosti otevřena kaple sv. Barbory v Rudici. Srdečně zveme všechny občany na slavnostní mši, kterou bude sloužit Mons. ThLic. Václav Slouk, farář z chrámu sv. Jakuba v Brně, děkan brněnský, kanovník Královské stoliční kapituly svatého Petra a Pavla v Brně. Po mši, která se mimořádně uskuteční v neděli 23.9. v 15 hodin, jsou všichni zváni k pohoštění do Obřadní síně Dělnického domu (plakátek s pozváním). Z.M.

8.4.2012

Hrkači 2012Traduje se, že na Zelený čtvrtek odlétají zvony do Říma a vracejí se až na Bílou sobotu po vigilii. Pravda je, že zvony nezvoní, protože si připomínáme Kristovo utrpení a smrt. Toto se dodržuje (i když letos jsme zapomněli a zvon v kapli jsme zastavili až v pátek dopoledne, omlouváme se alespoň takto dodatečně), a zvony nahrazují kluci s hrkači. V Rudici je tato tradice opravdu předávána z otce na syna nebo z dědečka na vnuka, a kromě hrkání se i zpívá. V pátek a v sobotu museli z domu vyjít opravdu velmi brzy (a to měli prázdniny!), aby nahradili zvony už v šest ráno. V sobotu pak vyhrkávali u každého domu (dovolili i focení) a z toho měli nějaký výdělek, o který se podělili, a to i s rudickou kaplí, na kterou věnovali 693 Kč.

Takže: "Kluci děkujeme!" Za ŘKC Zdeňka Martinásková

27.3.2012
pořádané církví římskokatolickou v Rudici a okolí - informační letáček.
20.2.2012

která je tento rok 22. února, začíná katolíkům postní doba, která trvá 40 dnů a vrcholí o svatém týdnu, na který bezprostředně navazuje oslava velikonoc. Zde je pozvánka na křížové cesty, které jsou rozjímáním o Kristově vykupitelské oběti a budou se konat každou neděli ve 14 hodin v kapli sv. Barbory v Rudici.

10.1.2012

se věnuje i článek v Blanenském deníku. Tříkrálové koledování vyneslo přes 26 000,- Kč, které budou použity na pomoc potřebným. Děkujeme jak všem 12 koledníkům a jejich vedoucím, tak všem občanům, kteří přispěli jakoukoliv částkou. Výsledný přehled včetně obrázků najdete zde.

2.1.2012

V sychravém počasí se stále převládající tmou nás na Štědrý den přivítal útulný, světlem prozářený a nádherně vyzdobený interiér kaple sv. Barbory. Výzdobě již léta dominuje ručně vyřezávaný betlém od Jiřího Klinkovského. Mši svatou, dá se říct již tradičně, sloužil P. Marcel Javora z Vysočan, který vždy pomůže umocnit atmosféru začínajících svátků a prozáří naši mysl, srdce i duši.

17.1.2010
vynesla 23 996,- Kč. Je to o 1244,- Kč víc než loni, a vychází tak zhruba 27,- Kč na osobu nebo 77,- Kč na dům (bytovka je počítána jako jeden dům). Je to málo, přiměřeně nebo dost? To ať si každý posoudí sám. V každém případě vyřizujeme díky od organizátorů této ušlechtilé akce.
8.1.2008
Koledníci

Ve dnech 5. a 6. ledna 2008 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka. Na podporu charitního díla jste věnovali rekordních 20 153,50 Kč. Děkujeme všem dárcům za dary i milé přijetí a děkujeme koledníkům! Výtěžek sbírky bude použit v našem regionu pro středisko Emanuel na dostavbu stacionáře pro tělesně postiženou mládež a pro středisko vzájemné humanitární pomoci.

<< <  Stránka 3 z 3

Vaše cesty k bezpečí Krizový portál JmK Dráček HasíkPálení klestídTest