Hledání na stránkách
Navigace na stránkách
Předchozí: Rudice a okolí
Další: Výlety
Kontakty
Obecní úřad Rudice
Rudice 7, 67906 Jedovnice
Najdete nás na mapě
GPS: 49°20'22", 16°43'33"
E-mail:obec(zav)rudice.cz
Datová schránka: 9fqa2ej
Tel./fax: (+420) 516 443 528
QR kód: QR kód
Muzeum Větrný mlýn
Tel.: (+420) 602 729 084 Administrace stránek
E-mail: admin(zav)rudice.cz
Království šneka Krasíka

Muzeum "Větrný mlýn" v Rudici s turistickým informačním centrem

Turistická známka

STÁLÁ EXPOZICE (viz obrázky):

• SPELEOLOGIE
• MINERALOGIE
• HISTORIE HUTNICTVÍ A HORNICTVÍ V RUDICI
• HISTORIE OBCE
• UKÁZKY DOBOVÉHO BYDLENÍ

 

Od srpna 2014 je expozice doplněna 3D videoprojekcí, která návštěvníkům ukáže krásy okolí Rudice a především rudického podzemí v úchvatném prostorovém zobrazení.

Od letní sezóny 2015 je při muzeu a TIC Větrný mlýn v Rudici zřízena jedna z pohádkových kanceláří Království šneka Krasíka.

Větrný mlýn Rudice obdržel "Odznak kvality" za rok 2021 od serveru Mapy.cz.

NÁVŠTĚVNÍ DOBA V MUZEU:

Aktuálně (10.6.2021): Muzeum Větrný mlýn je v červnu otevřeno v sobotu a v neděli,  v červenci a v srpnu každý den kromě pondělí 9 - 12 a 14 - 17 hod.

Po nutných opravách byl mlýn znovu otevřen 7. dubna 2012. Od ledna do dubna a od října do konce roku bývá otevřen pouze o víkendech (v zimních měsících s ohledem na aktuální počasí a od roku 2020 i s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci), v květnu až září pak denně od 9.00 do 12.00 a od 14.00 do 17.00 hod. mimo pondělky, kdy je sanitární den. To platí pro muzeum i informační centrum, pokud nebude uvedeno jinak. Mimořádnou návštěvu, např. hromadný zájezd, lze domluvit s průvodcem panem Janem Dobešem, Rudice č.p. 5, telefon (+420) 602 729 084 nebo (+420) 603 803 435. Případné změny otevírací doby z technických, organizačních nebo jiných důvodů najdete na úvodní stránce obce.

Upozorňujeme návštěvníky, že vstup a prohlídka vystavených exponátů je možná jen v doprovodu průvodce!

Vstupné:
  • dospělí platí 50,- Kč
  • děti do 15 let a senioři 65+ platí 20,- Kč
  • předškolní děti mají vstup zdarma

Historie mlýna a stručný popis muzejní expozice:

Větrný mlýn č.p. 90 stojí na výšině Tumperk v jihovýchodní části obce Rudice. Mlýn je holandského typu s kamennou kruhovou zdí, silnou u země 135 cm, o výšce 7,5 m. Původně měl otáčivou střechu na dřevěné válečkové dráze, pokrytou šindelem.

V roce 1865 postavili manželé Matěj a Františka Ševčíkovi větrný mlýn na parcele, kterou rok předtím koupili od obce Rudice. Po smrti Fr. Ševčíkové se v roce 1886 Matěj Ševčík znovu oženil, a se svojí druhou ženou Vincencií postavili u mlýna menší domek. Po smrti M. Ševčíka v roce 1877 mlýn zdědil jeho syn František a domek manželka Vincencie. Po Františku Ševčíkovi vlastnila mlýn Anežka Ševčíková, provdaná Stará. Po její smrti v roce 1960 nabyl dle darovací listiny vlastnické právo ONV Blansko. Spolu s Anežkou Ševčíkovou (Starou) žil ve mlýně do své smrti v roce 1970 i Josef Hromek.

V roce 1922 byla provedena velká oprava, když byl vyměněn modřínový hřídel o délce 10 m. V roce 1925 při bouři byly lopatky zničeny, a v roce 1929 byl mlýn převeden na elektrický proud. V roce 1940 byl mlýn protektorátní správou zaplombován. Po válce v roce 1945 zde bylo definitivně zrušeno mlynářské právo. V roce 1947 byla památkovým úřadem v Brně provedena oprava propadlé střechy, která byla vyměněna za plechovou. Od té doby mlýn chátral. Od roku 1968 začali o mlýn pečovat manželé Vaverkovi z Brna. V roce 1973 byl znovu na střeše proražen vikýř, vytažen borovicový hřídel a vyrobeny lopatky. V roce 1987 se při bouři zlomil konec hřídele, ale ten byl ihned opraven.

Mlýn je nyní památkově chráněným objektem v majetku obce Rudice. V roce 1994 v něm byla hlavně zásluhou rudických jeskyňářů realizována muzejní expozice, a v roce 1996 byla vyměněna plechová střecha opět za střechu šindelovou. Poslední velká oprava budovy i interiéru mlýna proběhla vzhledem k havarijnímu stavu památky během zimy 2011/2012. Kolem obvodu budovy byl ve výši prvního nadzemního podlaží vytvořen stahovací železobetonový pás, který by měl zabránit praskání zdiva, a kolem základů stavby byl vytvořen pod úrovní terénu vnější železobetonový věnec, který je patřičně zpevní a zabrání dalšímu pohybu v případě podmáčení podloží. Byly také provedeny nejnutnější opravy poškozených stěn uvnitř budovy, muzejní místnosti byly vymalovány a expozice byla doplněna a přehledně uspořádána.

Muzejní expozice se skládá ze tří hlavních částí, rozmístěných v přízemí a ve dvou poschodích. Vstupní předsíň je věnována historii větrných mlýnů a navazuje na místnost průvodce, která je vybavena mobiliářem, navozujícím atmosféru bydlení v Rudici na přelomu 19. a 20. století. Zde rovněž můžete shlédnout asi 10 minutovou 3D videoprojekci, která Vás zavede do jinak nepřístupných prostor jeskyní Rudického propadání.

První poschodí ohromí milovníky krásných krystalických forem barevných odrůd křemenů. Je zde umístěna unikátní kolekce rudických geod (drůz), které za svoji sběratelskou éru shromáždil místní rodák a rudický občan pan Alfons Matuška. Po roce 1962, kdy byla zastavena podzemní těžba surovin rudických vrstev, jde výhradně o volné povrchové sběry. Expozice je pojata komplexněji, například jsou zde prezentovány rudické vrstvy s vazbou na olomučanskou keramiku, jsou zde vystaveny naprosto raritní "Olomučanské koblížky" a další zajímavé minerály a zkameněliny, objevené v Rudici a okolí. Doplňkem jsou výsledky archeologických prací v blízkosti Rudického propadání a připomínka zaniklé osady Bystřec v Rakoveckém údolí u Jedovnic. Velká část expozice se zabývá historií železářství a hornictví v Rudici a okolí.

Druhé poschodí je věnováno speleologii, jejíž kořeny jsou s oblastí okolo Rudice úzce spjaty. Podrobně je popsán výzkum jeskyní Rudického propadání, druhého nejdelšího jeskynního systému v České republice (12 km). Výsledky mnoha zahraničních expedic, kterých se zúčastnili i rudičtí speleologové, jsou prezentovány velkým množstvím barevných fotografií.

V bezprostřední blízkosti mlýna je geopark, obsahující ukázky hornin z Moravského krasu a Drahanské vrchoviny.

(Čerpáno z www.pametihodnosti.cz, dále z www.speleorudice.cz.)

Vzpomínka na dlouholetého průvodce na Větřáku, pana Eduarda Šebelu


Muzeum na Větrném mlýně v Rudici bylo otevřeno v roce 1994. Od samého začátku provozu muzea s pestrými expozicemi zde působil jako průvodce pan Eduard Šebela. Nejprve nechtěl ani slyšet, že by již v důchodovém věku měl trávit svůj zasloužený odpočinek na Větřáku. Naštěstí se mu práce průvodce zalíbila a na Větřáku zůstal celých 17 let. Z vážných zdravotních důvodů opustil nerad muzeum k 10. květnu 2011. Díky svým historkám a působivému vyprávění svým svérázným způsobem (např. "O voběšené koze na těch mlénských lopatách...") dokázal, že se návštěvníci - hlavně rodiče s dětmi - rádi vraceli na toto místo, aby si znovu poslechli tyto historky dědy Edy "s humorem". I díky Edovi roční počet návštěvníků dosahoval až 12 000 platících osob. Svým osobním přístupem se zasloužil o mimořádnou propagaci obce Rudice i o to, že náš Větřák je nejnavštěvovanějším větrným mlýnem v ČR.

"Děda Eda" nás opustil po těžké nemoci dne 10. července 2011 ve věku 85 let. Všichni, kteří jsme ho znali a měli rádi, mu věnujeme tichou vzpomínku. Jsme rádi, že jsme mu ještě stačili poděkovat za jeho mimořádnou práci pro obec, kterou dostal do povědomí široké veřejnosti nejenom v České republice.

Roman Šebela, starosta obce Rudice

Obrázek inspirovaný vyprávěním dědy Edy

Ocenění našeho větrného mlýna

Dne 22. června 2012 proběhlo v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje slavnostní vyhlášení výsledků 5. ročníku soutěže Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2011. Náš nově opravený Větřák se umístil na 7. místě v kategorii velkých staveb, když jediným posuzovaným kritériem byl počet hlasů, obdržených v SMS hlasování. Za všechny hlasy, které nás podpořily, děkujeme. Mnohem více však děkujeme všem, kteří se o záchranu naší historické památky a dominanty obce zasloužili. Jako výraz poděkování obdržela naše obec čestné uznání.

Recenze návštěvníků našeho muzea najdete například zde.

Turistické informační centrum Větrný mlýn - občerstvení "Pod lopatama"

V nově opravené budově, sousedící s mlýnem, bylo vybudováno jedno z turistických informačních center v Moravském krasu. Centrum zajišťuje prodej turistických suvenýrů, publikací, map, rychlé občerstvení a provoz veřejného sociálního zařízení. Provoz centra je sezónní, zahájení i ukončení provozu a otevírací doba se přizpůsobuje muzeu s tím, že z technických důvodů je centrum v měsících listopad až duben uzavřeno.

Poznámka: Od sezóny 2017 je provozovatelem TIC i občerstvení obec Rudice.

Přehled dalších turistických informačních center v Moravském krasu najdete zde.

Od 22.6.2013 je v TIC a v areálu mlýna možný volný přístup do internetu prostřednictvím rudické komunitní sítě WiFi. Identifikace (SSID) přístupového bodu je RudiceTIC_CZFree.

Turistické suvenýry

pro informační centrum vyrábí a dodává m.j. i firma ORIGINAL JEŽEK, ATELIER ŠILHAN S.R.O., www.originaljezek.cz.

Vaše cesty k bezpečí Krizový portál JmK