Hledání na stránkách
Navigace na stránkách
Předchozí: Propadání
Další: Naučné stezky
Kontakty
Obecní úřad Rudice
Rudice 7, 67906 Jedovnice
Najdete nás na mapě
GPS: 49°20'22", 16°43'33"
E-mail:obec(zav)rudice.cz
Datová schránka: 9fqa2ej
Tel./fax: (+420) 516 443 528
QR kód: QR kód
Muzeum Větrný mlýn
Tel.: (+420) 602 729 084 Administrace stránek
E-mail: admin(zav)rudice.cz
Království šneka Krasíka

 

 

Lom Seč

Na jihozápadním okraji obce vlevo od silnice Rudice-Olomučany se nachází od roku 1993 již (intenzivně - pozn. admina) netěžená, zatím ovšem veřejnosti nepřístupná pískovna Seč, představující v současnosti jediný větší odkryv sedimentů jurského až spodnokřídového stáří, označovaných jako rudické vrstvy. Vlastní lom má půdorys cca 180 x 100 m a dosahuje hloubky kolem 20-30 m. Lokalita je součástí Rudické plošiny. Zarovnaný reliéf, na němž se rudické vrstvy nacházejí, představuje z největší části exhumovaný spodnokřídový (předcenomanský) reliéf, jehož uchování bylo podmíněno překrytím křídovými a později i neogenními sedimenty.

Rudické vrstvy představují přeplavené produkty kaolinicko-lateritického zvětrávání jurských a spodnokřídových sedimentů. Vytvářejí asi 70 m mocné souvrství, v němž dochází k mnohonásobnému střídání kaolinických křemenných písků, obsahujících četný rohovcový materiál, pestrých kaolinických jílů a červenohnědých železitých písků až pískovců.

(Zdroj: http://pruvodce.geol.morava.sci.muni.cz)

K častým dotazům ohledně přístupnosti lokality:

Platí stále vyjádření starosty obce:

Pískovna SEČ je důlním dílem a těžební práva má od státu zakoupena firma SETRA Brno. Jelikož v místě neustále probíhá těžba (i když velice sporadicky), podléhá lokalita podmínkám vycházejícím z horního zákona a příslušných báňských vyhlášek - do vyhrazeného prostoru je zakázán vstup nepovolaným osobám pod určitou restrikcí. Nicméně z důvodu výjimečnosti a atraktivity lokality je zde určitá benevolence ze strany provozovatele důlního díla (kterou však nelze veřejně prezentovat). Tato benevolence bude asi platit do doby případného úrazu nepovolané osoby v daném místě.
Již poměrně dlouhou dobu probíhají jednání ze strany obce i dalších orgánů (např. CHKO MK) o vyhrazení části lokality pro veřejnost - prozatím však neúspěšně. Nicméně věřím, že v nejbližší budoucnosti se nám toto výjimečné místo v katastru naší obce podaří lidem legálně přiblížit.

K tomu ještě upřesnění, že firma SETRA není vlastníkem pozemku, ale má těžební práva, viz zde. Vlastníkem podstatné části pozemku, na kterém se nalézá hlavní těžební jáma, jakož i okolních lesů je MZLU Brno, ostatní sousedící pozemky patří obci Rudice, zvlášť část od hlavní těžební jámy ke "Hrušce" (mj. tedy i menší těžební jáma na severním okraji prostoru). Vlastník těžebních práv však odpovídá za bezpečnost celého pronajatého prostoru, proto tam vstup veřejnosti není povolen, jak je uvedeno ve vyjádření starosty obce, které je v tomto ohledu zcela přesné a relevantní.

Vaše cesty k bezpečí Krizový portál JmK Dráček HasíkPálení klestídTest