Obec Rudice | Jihomoravský kraj

Menu

Obsazenost pronajímaných prostor

Infokanál

InfoKanál (SMS nebo e-mailové zprávy) jsou služba občanům obce, částečně nahrazující místní rozhlas.

Návod k registraci služby najdete po kliknutí zde. Registraci můžete provést i pomocí webového formuláře zde.

Vyhledávání

Termíny

Popelnice: 19.04.2024

Žegrov: 20.04.2024

Sběrný dvůr: 19.04.2024 a 20.04.2024

Smuteční oznámení

Oznámení

Mlékárna OTINOVES - Jarní akce!

PRODEJ KUŘIC Rudice dne 18.4.2024

Prosba - ztracený pes, slyšící na jméno Kulíšek

link na web psího detektiva:

Kulíšek | Ztracená zvířata | Psí detektiv (psidetektiv.cz)

link na facebook příspěvek: 

Facebook

Nabídka zaměstnání - pozice svařeč, zámečník a lakýrník - firma Tauro Podomí

Nabídka zaměstnání - Kotvrdovice

Firma v Kotvrdovicích, zabývající se výrobou a montáží vodohospodářských zařízení a potrubních uzávěrů, hledá nové zaměstnance viz.níže.

Zobrazit vše

Akce jinde

Podzemí vydá poklady na Velký pátek: 14 jeskyní začne sezónu s předstihem

Setkání s Jaromírem Hanzlíkem dne 2.5.2024

Zobrazit vše

Znak obce Rudice

FOTBALOVÝ ODDÍL TJ SOKOL RUDICE ZVE NA  MISTROVSKÉ UTKÁNÍ

SOBOTA  13. 4. 2023    |    16:30    |    HŘIŠTĚ RUDICE

 1. kolo 1.B třídy TJ SOKOL RUDICE vs SK KŘENOVICE 
Soubory ke stažení
SouborVeľkost souboru
Stahnout tento soubor (Kopaná křenovice.png)Kopaná křenovice.png306 kB
Soubory ke stažení
SouborVeľkost souboru
Stahnout tento soubor (Ukliďme okolí Rudice 2024.jpg)Ukliďme okolí Rudice707 kB

Obec Rudice příjme pracovníka na pozici uklízeč/ka obecních budov (kanceláře OÚ, prostory v Dělnickém domě, větrný mlýn, veřejné WC) na částečný úvazek na dobu určitou (zástup). Nástup možný ihned. Informace u starosty obce.

Obce Rudice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa zaměstnance obecního úřadu Rudice na funkci: Účetní obce + příloha

 

 

Obce Rudice, se sídlem Rudice 7, 679 06 Jedovnice

OZNÁMENÍ   

o vyhlášení výběrového řízení na místo zaměstnance „Obecního úřadu“

Obce Rudice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa zaměstnance obecního úřadu Rudice

 

Výběrové řízení na funkci:

Účetní obce

28.března 2024

Obec Rudice vyhlašuje výběrové řízení na funkci: Účetní obce.

Požadované obecné předpoklady:

 • Státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt.
 • Občanská a morální bezúhonnost.
 • Splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem (zkouška ZOZ nebo její získání do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru)

Požadované kvalifikační předpoklady:

 • Minimálně středoškolské vzdělání s maturitou ekonomického směru.
 • Praxe v oblasti účetnictví.
 • Znalost právních předpisů v daném oboru.
 • Znalost zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích předpisů, zákona č. 586/1992 sb., o daních z příjmů, v platném znění, zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Znalost mzdové problematiky
 • Znalost vedení účetnictví územně samosprávního celku (obce) výhodou

Další požadované předpoklady:

 • Flexibilita a umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti).
 • Schopnost samostatné práce a aktivního přístupu k řešení problémů.
 • Znalost práce na PC.
 • Praxe ve veřejné správě výhodou (spisová služba, CzPoint).

Způsob, termín a místo nástupu:

 • Hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou.
 • Nástup možný ihned nebo dle dohody.
 • Stanovená pracovní doba – 40 hodin týdně.

 

Platové zařazení:

 • Řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 264/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a předpisy souvisejícími.
 • Nástupní platová třída 9 (platový stupeň podle výše praxe uchazeče)
 • Možnost dalšího platového růstu
 • Po zapracování bude poskytováno osobní ohodnocení

Lhůta pro podání písemné přihlášky:

22.4. 2020 do 16:30 hodin.

 

Náležitosti přihlášky:

 • Jméno, příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, datum a podpis.
 • Životopis s uvedením údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech.
 • Výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.
 • Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
 • Souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) za účelem výběrového řízení.

Písemnou přihlášku doručte na adresu:

Obec Rudice

Rudice 7

679 06 Jedovnice

V případě dalších dotazů kontaktujte starostu obce na tel. nebo e-mail: 602729097, starosta@rudice.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

Soubory ke stažení
SouborVeľkost souboru
Stahnout tento soubor (Oznámení_VŘ účetní obce 28-03-2024 v2.pdf)Oznámení_VŘ účetní obce 28-03-2024 v2.pdf130 kB

Restaurace Tumperek hledá servírku/číšníka a výpomoc do kuchyně. Bližší informace na tel. 605 275 376.

Výzva regionální značka březen

Výběr poplatků za odpady a psy

Výše poplatků pro rok 2024: Poplatek za komunální odpad 800,- Kč

Poplatek ze psa 200,- Kč.

 

SPLATNOST POPLATKU DLE OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY-číslo právního předpisu: 2/2023 (poplatek za komunální odpad) A DLE OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY č. 3/2019 (poplatek ze psů) je do 31.5.2024.

Platby v hotovosti je možné provést na obecním úřadě vždy v úřední dny pondělí a středa v době od 8 do 11:00 a od 12:30 do 17h. Stále ale preferujeme platbu bezhotovostním převodem na č. ú. 5322631/0100 KB Blansko. Variabilní symbol je rodné číslo.

 

VŽDY PLATBA JEN ZA JEDNU OSOBU ZVLÁŠŤ (PROSÍM DODRŽOVAT!), Z DŮVODU IDENTIFIKACE PLATBY OSOBY, ZA KTEROU JE POPLATEK UHRAZEN!

 

Poplatník - fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, uhradí poplatek ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu (800,- Kč). Jako variabilní symbol uvede číslo popisné nemovitosti.

 Každý poplatník musí splnit ohlašovací povinnost dle zákona č. 565/1990 Sb. (viz Obecně závazná vyhláška číslo právního předpisu: 2/2023 čl. 3 a formulář - Přiznání k místnímu poplatku na OÚ Rudice).

 

Držitel psa při bezhotovostní platbě uvede jako variabilní symbol číslo popisné. Tímto způsobem může zaplatit jen ten držitel psa, který má splněnou ohlašovací povinnost (formulář - Přiznání k místnímu poplatku ze psů na OÚ Rudice).

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orientační výpočet nákladů na hospodaření s odpady v obci Rudice

Období : za rok 2023

Výdaje:

Svoz komunálního odpadu (popelnice), vývozy separovaného odpadu (plasty, papír, sklo, tetrapaky atd.)       1053.700,- Kč

Sběrný dvůr, kontejnery-biodopad, kontejnery-stavební suť, úpravy na Žegrově, montoring spodních vod na Žegrově atd.  584.700,- Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝDAJE CELKEM:                                                                                          1 638.400,- Kč

Příjmy:

EKO-KOM, Asekol, Elektrowin, Ekolamp, Remet (kovy), Fritex (jedlé oleje), uložení od občanů na Žegorvě (13.100 Kč)  335.000,- Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘÍJMY CELKEM                                                                                               335.000,- Kč

CELKOVÉ NÁKLADY: 1 638.400 -335.000 = 1 303.400 Kč za 12 měsíců / 1020 poplatníků = 1.278,- Kč na poplatníka

Poplatek za odpady na rok 2024 – 800,- Kč na poplatníka

Na poplatcích obec vybere cca 850.000,- Kč

Nezapočítány náklady na vymáhání dlužníků, administraci atd..

 

V posledních letech dochází ke stálému nárůstu počtu lidí s duševními potížemi. Dostupné výzkumy uvádí, že přibližně 14 % lidí se potýká s psychickým onemocněním. Málo se však mluví o tom, že duševní potíže se týkají také dětí a mladistvých. Zvláště pak v malých a izolovaných obcích s nedostatkem sociálních aktivit a dostupné péče. Touto situací se nyní zabývá organizace Práh jižní Morava, a to s pomocí projektu MAS Moravský kras. 

„Za poslední 3 roky pozorujeme velký nárůst duševních potíží mezi dětmi a mladistvými. Na Blanensku je navíc nedostatek odborných služeb pro oblast dětského duševního zdraví. Chceme tak nabídnout naši službu, která poskytuje psychosociální pomoc. Pomůžeme zvládnout náročné období a vyhledat návazné služby, jako například psychoterapeut či pedopsychiatr,“ uvádí vedoucí Terénního týmu region sever organizace Práh jižní Morava, Romana Jelínková. 

Tým se nyní více zaměří na věkovou skupinu 11-26 let, u které se stále více objevují duševní potíže, jako jsou začínající deprese či úzkosti, ale i problémy ve vztazích, v rodině a v kolektivu. V dnešní době jsou velmi aktuální také témata duševního zdraví v kontextu vnímání vlastní sebeidentity, pohlaví či transgenderu. Tým se zaměřuje právě na tyto aktuální problémové situace, přičemž se nemusí jednat přímo o psychiatrické diagnózy. I začínající psychické potíže mívají své viditelné následky, od nezvládání školní docházky, přes sebepoškozování, a v kritických situacích až k pokusům o sebevraždu. I takto krizové situace je však náš tým schopen řešit. V případě potřeby může navázat spolupráci také s dalšími službami nebo lůžkovými zařízeními, jako Velká Bíteš či Psychiatrická klinika Brno a další. 

Na pracovníky se mohou obrátit také rodiče, kterým je tým schopen pomoci i s nemotivovanými dětmi, které sami nechtějí nebo přímo odmítají vyhledat podporu. Pro rodiče vzniká také zvláštní edukační skupina – ať už se s psychickými potížemi setkávají u svých dětí nebo u sebe samotných. Sloužit bude ke společnému sdílení příběhů i otázek v bezpečném prostředí.

Dětem a mladistvým pak slouží Svépomocná skupina pro mladé, zaměřená opět na věkovou skupinu od 11 do 26 let. Obsahem setkání je především možnost vzájemného sdílení svých prožitků a duševních potíží pod vedením odborné psycholožky. Dle zájmu účastníků probíhají ve skupině například také nácviky komunikace, psychologická podpora formou her či arteterapie. Skupina probíhá každý pátek (či jednou za 14 dní, dle zájmu) od 15:30 na adrese Svitavská 1b, Blansko. Cílem je včasné zachycení počínajících psychických potíží a zajištění následné podpory.

Kromě výše zmíněných skupin pracují členové týmu také individuálně. Při skupinové i individuální podpoře poskytuje tým terénní služby a pracovníci tak mohou přijít až do domácího prostředí klientů nebo kamkoliv dle domluvy. Tým je složen z psychologa a sociálního pracovníka, kteří poskytují individuální konzultace i psychosociální podporu. Veškeré služby jsou poskytovány bezplatně na území ORP Blanensko.

Projekt MAS Moravský kras probíhá od dubna 2023 do prosince 2025. V této době bude tým představovat své služby i prostřednictvím dalších destigmatizačních aktivit. Příležitostně například formou přednášek, besed nebo stánků, kde si krom zjištění potřebných informací mohou zájemci vyzkoušet také simulátory deprese a schizofrenie a přiblížit si tak, jak se asi cítí lidé s těmito potížemi.

Terénní tým region sever můžete kontaktovat telefonicky, na čísle +420 605 992 243 nebo e-mailem na adrese regionsever@prahjm.cz. Více informací o službách naleznete na webových stránkách www.prahjm.cz.

Projekt číslo CZ.03.02.01/00/22_008/0000075 s názvem „První projekt MAS – Podpora komunitního života a potřebných služeb na území MAS“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus od 1.4.2023 do 31.12.2025. 

Práh jižní Morava, z.ú. podporuje lidi s duševním onemocněním při začleňování se do běžného života v Jihomoravském kraji již více než 20 let. Provází je v základních životních oblastech, jako jsou získání a udržení práce, schopnost samostatně bydlet, pečovat o své zdraví i mezilidské vztahy, vzdělávat se a smysluplně trávit volný čas. Usiluje o to, aby se lidé mohli zotavovat ve vlastním prostředí mezi svými blízkými, čemuž napomáhá také prací v terénu.

 

  Snímek obrazovky 2023 11 14 074953 

 

mas

 

Charitní krizová pomoc nabízí pomoc i porozumění.

Nevíte si rady při jednání s úřady? Trápí vás vysoké poplatky za energie? Ztratili jste práci? Máte potíž vyjít s penězi? Zažíváte domácí násilí (fyzické, psychické, finanční)? Nebo jste prostě ve vaší životní situaci bezradní? Charitní krizová pomoc není jen pro lidi na okraji společnosti. Může ji využít kdokoliv, kdo se ocitl v situaci, kterou neumí vyřešit. „Momentálně pomáháme starším manželům. Žena se pohybuje jen s obtížemi, manžel má psychické problémy, proto si nejsou schopni sami cokoliv vyřídit,“ popisuje sociální pracovnice krizové služby. V Charitní krizové pomoci pomůžeme lidem zorientovat se v jejich problémech, pomáháme s vyřizováním dávek, příspěvků, nabídneme jim psychosociální podporu a další návaznou pomoc. Může se na nás obrátit kdokoliv, kdo svoji situaci považuje v dané chvíli za nezvladatelnou, například senioři, rodiče samoživitelé, rodiny s finančními a dalšími problémy, lidé, kteří ztratili práci, zaměstnání, někoho blízkého, lidé se zdravotními problémy atd. „Je důležité, aby lidé, kteří pomoc potřebují, se na nás nestyděli obrátit. Poskytujeme psychickou a sociální podporu všem lidem na časově omezenou dobu. Společně s klienty hledáme, jak je podpořit, aby postupně dokázali řešit tyto obtížné situace sami,“ přibližuje vedoucí služby Barbora Borůvková. Charitní krizová pomoc je pro klienty bezplatná, anonymní a diskrétní. Sociální pracovnice služby se s klienty potkávají v rámci celého Jihomoravského kraje na předem domluveném místě, které je pro klienta bezpečné a příjemné. Nebo můžou lidé přijít osobně na adresu Charitní krizové pomoci – Blansko, Komenského 19 (naproti kostela). Nestyďte si říct o pomoc – tel. 516 417 351 (více informací o službě najdete na www.blansko.charita.cz)

Snímek obrazovky 2023 05 31 153535

Na třídění textilu můžete vydělat. Ve vašem okolí proběhla výměna kontejnerů za inovované.  Leták a

bližší info zde.

Infokanál

InfoKanál (SMS nebo e-mailové zprávy) jsou služba občanům obce, částečně nahrazující místní rozhlas.

Návod k registraci služby najdete po kliknutí zde. Registraci můžete provést i pomocí webového formuláře zde.

Obsazenost pronajímaných prostor

Smuteční oznámení (2)

Vyhledávání

Termíny

Popelnice: 19.04.2024

Žegrov: 20.04.2024

Sběrný dvůr: 19.04.2024 a 20.04.2024

Oznámení

Mlékárna OTINOVES - Jarní akce!

PRODEJ KUŘIC Rudice dne 18.4.2024

Prosba - ztracený pes, slyšící na jméno Kulíšek

link na web psího detektiva:

Kulíšek | Ztracená zvířata | Psí detektiv (psidetektiv.cz)

link na facebook příspěvek: 

Facebook

Nabídka zaměstnání - pozice svařeč, zámečník a lakýrník - firma Tauro Podomí

Nabídka zaměstnání - Kotvrdovice

Firma v Kotvrdovicích, zabývající se výrobou a montáží vodohospodářských zařízení a potrubních uzávěrů, hledá nové zaměstnance viz.níže.

Zobrazit vše

Akce jinde

Podzemí vydá poklady na Velký pátek: 14 jeskyní začne sezónu s předstihem

Setkání s Jaromírem Hanzlíkem dne 2.5.2024

Zobrazit vše

snek

snek

 czechpoint

 blond

 krizport

klesti

kraj

kraj

feed-image Položky kanálu

Copyright 2024 Obec Rudice | Prohlášení o přístupnosti | Prohlášení o používání cookies | Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.