Hledání na stránkách
Navigace na stránkách
Předchozí: Pro občany
Další: Úřední deska
Kontakty
Obecní úřad Rudice
Rudice 7, 67906 Jedovnice
Najdete nás na mapě
GPS: 49°20'22", 16°43'33"
E-mail:obec(zav)rudice.cz
Datová schránka: 9fqa2ej
Tel./fax: (+420) 516 443 528
QR kód: QR kód
Muzeum Větrný mlýn
Tel.: (+420) 602 729 084 Administrace stránek
E-mail: admin(zav)rudice.cz
Království šneka Krasíka

Základní údaje:

Obec: RUDICE, kraj: JIHOMORAVSKÝ, okres: BLANSKO

Kód obce: 582 298

PSČ: 679 06

Obecní úřad: IČ: 00280895   DIČ: CZ00280895 (obec je plátcem DPH)

Číslo účtu: 5322631/0100 KB Blansko

Telefon: (+420) 516 443 528, Fax: (+420) 516 443 528

Adresa obecního úřadu: Obecní úřad, Rudice 7, 67906 Jedovnice

Adresa pro písemný styk: Obec Rudice, Rudice 7, 67906 Jedovnice

Adresa pro elektronická podání: obec(zav)rudice.cz

Jak posílat elektronická podání?

Identifikátor datové schránky: 9fqa2ej

Kontaktní místo: Czech POINT

Starosta obce: Roman Šebela, tel. 602 729 097, e-mail: starosta(zav)rudice.cz

Místostarosta: Ing. Jaroslav Weiter, tel. 604 915 008, e-mail: jaroslav.weiter(zav)sawtronics.cz

Pověřenec pro GDPR: DSO Tišnovsko, Radniční 14, 666 01 Tišnov
Kontaktní osoba: Ing. David Lacina, kontakt 605 851 345, e-mail: gdpr(zav)dstisnovsko.cz

Úřady:


Statistické údaje:

V obci bylo k 31.7.2020 evidováno 352 adresních míst, nejvyšší číslo popisné bylo 352.

V obci bylo k 31.12.2019 přihlášeno 950 obyvatel, z toho 471 mužů a 479 žen.

Počet obyvatel Rudice v historii:

1781 – 236 obyvatel
1836 – 512 obyvatel
1893 – 867 obyvatel
1927 – 1024 obyvatel
1948 – 965 obyvatel
1964 – 998 obyvatel
1970 – 936 obyvatel
1985 – 829 obyvatel
1993 – 772 obyvatel
1996 – 798 obyvatel
2008 – 897 obyvatel
2009 – 911 obyvatel
2010 – 909 obyvatel
2011 – 904 obyvatel
2012 – 922 obyvatel
2013 – 932 obyvatel
2014 – 943 obyvatel
2015 – 969 obyvatel
2016 – 966 obyvatel
2017 – 955 obyvatel
2018 – 953 obyvatel
2019 – 950 obyvatel

Katastrální území obce (KÚ Rudice u Blanska) se rozkládá na 496 hektarech, z toho 13 hektarů zabírá zastavěná plocha. Obec se neoficiálně se dělí na části Dědina (centrum obce okolo školy), Tumperk (obydlené návrší kolem větrného mlýna) a Hajce - část okolo silnice na Olomučany (Adamov). Názvy ulic v obci jsou rovněž neoficiální, ale jsou uváděny v adresáři ČSÚ. Některé organizace toto adresování vyžadují. Na interaktivní mapě Rudice a okolí jsou názvy ulic zobrazeny.

Na území obce je registrováno 148 podnikatelských subjektů, z toho je 1 státní organizace, 7 obchodních společností (s.r.o., v.o.s.), 121 podnikatelů (OSVČ), 3 samostatně hospodařící rolníci, 7 svobodných povolání a 8 ostatních subjektů.

Havarijní plán obce (dokument ve formátu PDF ke stažení)

Pracovní doba obecního úřadu:


Dopoledne Odpoledne
Po 7:00 – 11:30 12:00 – 17:00
Út 7:00 – 11:30 12:00 – 14:30
St 7:00 – 11:30 12:00 – 17:00
Čt 7:00 – 11:30 12:00 – 14:30
7:00 – 11:30 12:00 – 14:30

Úřední hodiny (pokud není oznámena změna):


Dopoledne

Odpoledne

Po 8:00 – 11:30 12:30 – 17:00
Út
St 8:00 – 11:30 12:30 – 17:00
Čt

Pracovní doba starosty obce je od 8:00 hod.

Agendy Obecního úřadu Rudice:

 • Pronajímá bytové a nebytové prostory
 • Pronajímá hrobová místa
 • Provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
 • Přijímá nájemné z bytových a nebytových prostor ve vlastnictví obce
 • Přijímá návrhy na vyhlášení místního referenda
 • Přijímá oznámení o shromáždění
 • Přijímá poplatky za pronájem hrobového místa
 • Přijímá poplatky za znečištování ovzduší
 • Přijímá přihlášení k trvalému pobytu a ohlášení změny místa trvalého pobytu
 • Přijímá žádosti k instalování kamerového systému
 • Přijímá žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les
 • Přijímá žádosti o neinvestiční dotace v oblasti sportu
 • Přijímá žádosti o povolení k provozování výherních hracích přístrojů
 • Určuje popisná, orientační, evidenční čísla budov v obci
 • Vybírá poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • Vybírá poplatky za provozování výherních hracích přístrojů
 • Vybírá poplatky za rekreační pobyt
 • Vybírá poplatky za užívání veřejného prostranství
 • Vybírá poplatky za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace
 • Vybírá poplatky ze psů
 • Vydává platební výměry na neuhrazené místní poplatky
 • Vydává řády pro místní veřejné pohřebiště, jehož je provozovatelem
 • Vydává vyhlášku o čistotě a pořádku v obci
 • Vydává vyhlášku o chovu a držení zvířat na území obce
 • Vydává vyhlášku o nakládání s odpady, zřizuje a provozuje skládky odpadů (obecní skládky)
 • Vydává vyhlášku o územních zónách pro výpočet daně z nemovitostí
 • Vydává vyhlášku o výši příspěvku na částečnou úhradu nákladů mateřské školy patřící pod správu obce
 • Vyhlašuje varovný signál Všeobecná výstraha

Přístup k informacím

viz stránka Povinné informace.

Vaše cesty k bezpečí Krizový portál JmK