Obec Rudice | Jihomoravský kraj

Menu

Obsazenost pronajímaných prostor

Infokanál

InfoKanál (SMS nebo e-mailové zprávy) jsou služba občanům obce, částečně nahrazující místní rozhlas.

Návod k registraci služby najdete po kliknutí zde. Registraci můžete provést i pomocí webového formuláře zde.

Vyhledávání

Termíny

Popelnice: 24.03.2023

Žegrov: 25.03.2023

Sběrný dvůr: 24.03.2023 a 25.03.2023

Smuteční oznámení

Oznámení

Akce jinde - Oslavy 50. výročí letního kina v Lysicích

V letošním roce oslaví letní kino v Lysicích 50 let. Součástí oslav bude pěvecké vystoupení dětí ze Základní školy Edvarda Beneše Lysice, které si připraví písničky z filmů a pohádek. Do Lysic zavítá oblíbený režisér Zdeněk Troška se svým dvorním scénáristou Markem Kališem. Na závěr se uskuteční vystoupení skupiny ABBA World Revival. Moderátorkou akce bude Michaela Cásková. Akce se koná 16.6.2023 od 17:25.
Předprodej vstupenek v ceně 99 Kč probíhá v síti Ticketlive:
https://1url.cz/2rOIf nebo v kamenných prodejnách: Drogerie Fojt v Lysicích, Infocentrum Blansko a Infocentrum Boskovice.

Festival dětské cyklistiky - JEKOLKA 2023

Sobota 27.5.2023 od 10:00 hodin. 

Bazárek

Sobota 25. 3. 2023 od 8:30 do 12:00 hodin na sále DD.

Státní veterinární správa informuje

o africkém moru prasat a ptačí chřipce:

- informace pro občany

- informace pro myslivce

- ptačí chřipka - opatření v drobnochovech 

A dále nabídka práce Krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj na pozici veterinárního technika.

Akce jinde - beseda v Městské knihovně Blansko

Spolek Rodičem jinak ve spolupráci s OSPOD MěÚ Blansko vás zve na besedu o pěstounské péči v Městské knihovně Blansko dne 29.03.2023 v 17 hodin.

Zobrazit vše

Znak obce Rudice

Klub rudických důchodců řídí 12členný výbor, jehož dlouholetou předsedkyní byla paní Irena Resová. V současné době se předsednictví ujal pan Jan Dobeš. Výbor se schází na základě plánu práce a při přípravě kulturních akcí. V předjaří, obvykle začátkem dubna, se koná oblíbené "Předvelikonoční", v prosinci pak "Předvánoční" posezení s hudební produkcí a tombolou. Tyto akce jsou pořádány již několik let a vždy se setkávají s kladným ohlasem a velkou návštěvností. Na jaře a na podzim se také uskutečňují autobusové zájezdy, pořádané i pro nejstarší seniory v obci, jejichž tématická náplň je volena tak, aby umožnila návštěvu zajímavých míst i těm, kteří už samostatně cestovat nemohou. Oblíbené jsou také příležitostně pořádané zájezdy na divadelní představení a jiné kulturní akce do Brna. K dalším aktivitám rudických seniorů patří pravidelné čtvrteční vycházky do blízkého i vzdálenějšího okolí obce. Naše seniorky také pomáhají při pořadatelském zajištění různých obecních akcí, jako je Josefské koštování rakouských vín, Antonínské hody nebo květnové Dny proti rakovině.

Stalo se již hezkou tradicí, že v předvánočním čase uspořádá rudický Klub důchodců posezení v sále Dělnického domu. Letos připadlo na čtvrtek 13. prosince, a jako vždy bylo zpestřeno vystoupením dětí z rudické školky i školy. Zvlášť zaujalo perfektní taneční vystoupení "Zumba", hezky nacvičené pásmo dětí z mateřinky a sborový zpěv rudických členů jedovnické ZUŠ. Je vidět, že mimoškolní výchova je v Rudici na vysoké úrovni. Několik záběrů z programu najdete v pokračování.

rudických seniorů proběhlo letos ve čtvrtek 4. října v Dělnickém domě. Krásně vyzdobený sál, perfektní hudební produkce oblibené dvojice Peterka a spol., příjemné pohoštění a bohatá tombola, to vše přispělo ke spokojenosti seniorů, kteří se však dokázali bavit jako junioři - nebo ještě lépe! Malá ukázka z hezkého odpoledne je na fotografiích v pokračování.

Ve středu 19. září uspořádal Klub rudických důchodců další z poznávacích zájezdů, tentokrát do Olomouce, Bystrovan a jako bonus do Muzea tvarůžků v Lošticích. Zájezd jako obvykle perfektně vedla zkušená cestovatelka paní Irena Resová. I přes nepřízeň počasí se zájezd vydařil - návštěva Arcibiskupského paláce v Olomouci, Svatováclavské katedrály, arboreta Přírodní ráj Bystrovany (sice v dešti) a nakonec velmi zajímavého "srdce hanáckých tvarůžků" rozhodně stála za to. Organizátorům děkujeme a budeme se těšit na jarní zájezd. JK (několik obrázků viz dále)

Ve čtvrtek 31. května uspořádal rudický Klub důchodců zájezd do překrásného kraje na severozápad od Poličky, kterému vévodí soukromý zámek Nové Hrady. Pískovcové skály, zajímavý nový kostel v Budislavi, vlastní nádherně opravený zámek, jedinečné muzeum cyklistiky, skalní obydlí ve Zderazi a mnoho dalších přírodních i jiných zajímavostí, to vše bylo k vidění - něco málo z toho můžete shlédnout na obrázcích v pokračování. Zájezd se vydařil a spokojení senioři se už těší na další. Díky organizátorkám!

proběhlo ve středu 28. března. Tradiční akce se zúčastnilo přes 60 rudických včetně několika vzácných hostů - rodáků. Příjemná zábava s hudbou, tancem, tombolou a pohoštěním, prohlížení historických i nových fotografií ze společných akcí, to vše zpříjemnilo rudickým seniorům předsváteční čas. V pokračování je opět výběr několika obrázků z akce, které ukazují, že i senioři to umí pořádně rozjet...

Klubu důchodců proběhlo 15. prosince v sále Dělnického domu. Hezké vystoupení dětí z rudické školy a školky a ze ZUŠ Jedovnice, příjemné pohoštění, bohatá tombola, zpívání koled, to vše vytvořilo příjemnou odpolední atmosféru této tradiční akce rudických seniorů. Pořadatelům i účinkujícím patří velký dík. Obrázky z akce opět najdete v pokračování.

ve středu 21. září, tentokrát do Litomyšle a na hrad Svojanov. Zájezd byl zajímavý i poučný, to první hlavně zásluhou skvělé průvodkyně zámkem v Litomyšli, která nezapřela hereckou průpravu, to druhé pak díky studentu historie, prasynovci Marušky Kuncové, jehož znalosti Litomyšle by vydaly na encyklopedii. Příjemný podvečer na hradě Svojanov byl hezkou tečkou za povedeným zájezdem.

Ve čtvrtek 19. května uspořádal rudický KD zájezd do Plumlova, Prostějova a Dubu nad Moravou. Účastníci měli možnost shlédnout zajímavé prostory plumlovského zámku, nádhernou secesní radnici a divadlo v Národním domě v Prostějově, a slavný poutní chrám Panny Marie v Dubu nad Moravou. Asi největší dojem na nás zanechal Prostějov, který jakoby stále udržoval ty nejlepší národní tradice z počátku minulého století - dodnes je v centru mnohem více příjemných obchůdků, cukráren a vinoték, než asijských bister. Velmi příjemné bylo také naše seznámení se zajímavým a skvělým člověkem, farářem poutního chrámu v Dubu nad Moravou, PhDr. P. Janem Kornekem. Poděkování za bezchybnou organizaci patří duši rudických zájezdů, paní Ireně Resové. Slideshow ze zájezdu opět najdete v pokračování, samotné fotografie jsou zde.

uspořádal Klub rudických důchodců 28. prosince místo obvyklé čtvrteční vycházky. Sešli se, pojedli výtečné řízky se salátem, popili, poklábosili, zazpívali si s harmonikou i bez a někteří (nebo některé) si i zatancovali. Prostě spokojenost.

Klubu důchodců v Dělnickém domě proběhlo v pátek 17. prosince. Hezké vystoupení žáků rudické školy, vedených paní učitelkou Martináskovou, pohoštění, tombola, společný zpěv koled a vystoupení oblíbených Knírů, to vše přispělo k příjemné předvánoční náladě. Ocenění zaslouží i právě dokončená oprava topení a obětavost všech, kdo se se podíleli na úklidu sálu a přípravě akce. Několik fotografií najdete v pokračování.

Infokanál

InfoKanál (SMS nebo e-mailové zprávy) jsou služba občanům obce, částečně nahrazující místní rozhlas.

Návod k registraci služby najdete po kliknutí zde. Registraci můžete provést i pomocí webového formuláře zde.

Obsazenost pronajímaných prostor

Smuteční oznámení (2)

Vyhledávání

Termíny

Popelnice: 24.03.2023

Žegrov: 25.03.2023

Sběrný dvůr: 24.03.2023 a 25.03.2023

Oznámení

Akce jinde - Oslavy 50. výročí letního kina v Lysicích

V letošním roce oslaví letní kino v Lysicích 50 let. Součástí oslav bude pěvecké vystoupení dětí ze Základní školy Edvarda Beneše Lysice, které si připraví písničky z filmů a pohádek. Do Lysic zavítá oblíbený režisér Zdeněk Troška se svým dvorním scénáristou Markem Kališem. Na závěr se uskuteční vystoupení skupiny ABBA World Revival. Moderátorkou akce bude Michaela Cásková. Akce se koná 16.6.2023 od 17:25.
Předprodej vstupenek v ceně 99 Kč probíhá v síti Ticketlive:
https://1url.cz/2rOIf nebo v kamenných prodejnách: Drogerie Fojt v Lysicích, Infocentrum Blansko a Infocentrum Boskovice.

Festival dětské cyklistiky - JEKOLKA 2023

Sobota 27.5.2023 od 10:00 hodin. 

Bazárek

Sobota 25. 3. 2023 od 8:30 do 12:00 hodin na sále DD.

Státní veterinární správa informuje

o africkém moru prasat a ptačí chřipce:

- informace pro občany

- informace pro myslivce

- ptačí chřipka - opatření v drobnochovech 

A dále nabídka práce Krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj na pozici veterinárního technika.

Akce jinde - beseda v Městské knihovně Blansko

Spolek Rodičem jinak ve spolupráci s OSPOD MěÚ Blansko vás zve na besedu o pěstounské péči v Městské knihovně Blansko dne 29.03.2023 v 17 hodin.

Zobrazit vše

snek

snek

 czechpoint

 blond

 krizport

klesti

kraj

feed-image Položky kanálu

Copyright 2023 Obec Rudice | Prohlášení o přístupnosti | Prohlášení o používání cookies | Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.